Za nujna vzdrževalna dela bo DZ predvidoma namenil 100.000 evrov. Od tega 24.000 evrov namenjajo za zamenjavo izrabljenih tekačev na hodnikih in stopnicah. Za popravila poškodovanih talnih oblog bodo namenili 10.000 evrov.

Za servisiranje stolov s specialnimi mehanizmi v veliki dvorani in zamenjavo dotrajanih delov bodo porabili 24.000 evrov. Beljenje nekaterih prostorov, predvsem zaradi preurejanja in prilagajanja prostorov po volitvah, bo DZ stalo 30.000 evrov. Poleg tega pa bodo še 10.000 evrov porabili za mizarska dela ob preureditvah delovnih prostorov in nekaterih pisarn.

Nujne investicije bodo DZ predvidoma stale skupaj 225.000 evrov, dokončno pa bo znesek znan po končanih postopkih javnih naročil. Med nujne investicije v višini 180.000 evrov sodi rekonstrukcija dvigal, ker ne ustrezajo več zakonskim predpisom s področja varnosti in imajo pogojno dovoljenje za obratovanje le do konca avgusta 2012.

V DZ načrtujejo še sanacijo paličnih nosilcev strešne konstrukcije, saj so statične meritve pokazale, da ne bi vzdržali večjih količin snega. Za to bodo namenili 45.000 evrov.

Predvidoma 250.000 evrov pa bo DZ porabil za obnovo preostalih 11 dotrajanih in še ne obnovljenih službenih stanovanj. Kot so pojasnili, se obnova financira iz namenskih sredstev iz najemnin ter obrabnin in ne iz proračuna.
apo/pse