Po Turkovih besedah imajo fakultete rezerve, saj pogosto predavajo več podobnih predmetov ločeno in oblikujejo majhne skupine študentov. "Delo rektorjev in dekanov postaja pomembnejše, postaja odgovornejše. Dejansko se problemov ne da reševati tako, da se v sistem daje čedalje več denarja, ampak bodo morali poiskati možnost, da z nekoliko manjšimi sredstvi opravijo iste programe," je povedal na novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov letošnje splošne mature. "Želim si, da bi univerze imele čim širšo avtonomijo, dajmo jim priložnost, da se same racionalno obnašajo," je dodal.

Turk je glede visokošolstva povedal tudi, da se na fakultetah upravičeno pritožujejo, da je razmerje med številom študentov in profesorjev slabo, saj je študentov preveč. To razmerje se da po njegovih besedah izboljšati s tem, da se zmanjša število študentov. Poudaril pa je, da strah, da bi bilo potrebnih manj visokošolskih učiteljev, ni upravičen.

Omenil je tudi študente, ki so na fakultete vpisani zaradi statusa in ne zato, da študirali. Ti študenti po njegovih besedah slabšajo kakovost študija za vse ostale in jemljejo čas učiteljem. "To je neracionalnost v našem sistemu, ki bi jo morali nasloviti drugače. Če gre za socialne korektive, če gre za socialne probleme in študentsko delo, potem je treba te stvari urediti tako, da niso vezane na študij. Dajmo vsem mladim priložnost, da delajo," je še povedal.

V Mariboru sicer danes poteka izredna seja akademskega zbora mariborske Fakultete za naravoslovje in matematiko glede izplačila plač. Kot so opozorili na fakulteti, plač zaradi vladnih ukrepov na področju visokega šolstva prihodnji mesec ne bodo mogli izplačati.