Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Mirko Miklavčič, so v zvezi zaskrbljeni, ker je predlog zakona nevaren za del rezerv, ki jih ima pokojninska blagajna v Kapitalski družbi (Kad).

"Ker se to združuje v holding, v katerem bodo slabe naložbe in luknja za razne oškodovance, smo proti temu. Kad mora biti samostojen, naj deluje po današnjem zakonu - glede namembnosti, lastništva in uporabe teh sredstev," je dejal.

"Ko danes slišim za holding, je prva intuitivna reakcija, da se primem za žep," je dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj. Prepričan je, da se morajo državljani zavzeti za to, da bo 10, 11 milijard evrov državnega premoženja, ki naj bi šlo na holding, pod natančnim nadzorom tistih, ki so upravičeni do posameznih delov premoženja, in same družbe.

Bo premoženje varno?

Po njegovih besedah se je treba vprašati, ali bo premoženje upokojencev, javnih uslužbencev in drugih upravičencev v holdingu varno, glede na to, da obstaja luknja pri izplačilu denacionalizacijskih obveznosti, ki morajo biti poplačane v naslednjih letih, pa zanje ni denarja, in da se bodo na holding prenesle slabe terjatve bank.

Štrukelj je izpostavil še, da bo nadzorni svet, ki bo imenoval upravo holdinga, političen, saj ga bo imenovala politika. "To je tako, kot bi bančnim roparjem zaupali, naj pazijo ključe trezorja," je ocenil.

Gre za nadaljnje razlastninjenje upokojencev, saj se ne zagotavlja avtonomnega razpolaganja s sredstvi, zbranimi za pokojnine, prav tako upokojenci ne bodo prisotni pri upravljanju z njimi, je poudaril sekretar Sindikata upokojencev Slovenije pri ZSSS Miloš Mikolič.

Izvršni sekretar za ekonomsko področje pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Ladi Rožič pa je opozoril, da je predlog zakona poln napak, ki jih bo treba popravljati z dopolnili. O Modri zavarovalnici tako denimo na enem mestu govori kot o odvisni družbi, v drugem pa jo k holdingu že pripaja kot ostalo premoženje, je zatrdil.

Vsaj kanček garancije

Predsednik ZSSS Dušan Semolič je v luči povedanega predstavil poenotene zahteve ZSSS, KSJS in ZDUS. Po njegovih besedah zahtevajo, da bo Kad samostojna pravna oseba - lahko tudi znotraj holdinga - in bo ohranil avtonomijo, "saj edino to daje vsaj kanček garancije, da politiki ne bodo šli predaleč pri poseganju v pokojninsko blagajno". "Tudi v strukturi upravljanja moramo biti prisotni tisti, ki vlagamo v Kad ali Mordo zavarovalnico svoja sredstva," je dodal.

ZSSS, KSJS in ZDUS zahtevajo tudi korekcijo predlagane strukture nadzornega sveta holdinga. Ta mora odražati interese vseh, "ki so vključeni v to nesrečno premoženje". "Ne bo prav, če si bodo pravico biti v nadzornem svetu lastili samo politiki. Tu gre za izjemno koncentracijo, za več kot 10 milijard evrov premoženja. In če bo to upravljala tričlanska uprava, si lahko samo predstavljamo, kakšen grozljiv vpliv in moč bo imela ta struktura," je opozoril Semolič.

Glede na grožnjo, da se bo prek holdinga saniralo banke in da se bo nanj zvrnilo ogromno slabih terjatev bank in drugega slabega premoženja, se danes zbrani predstavniki sindikatov in upokojencev sprašujejo, kje se bo vzel denar za sanacijo, je povedal vodja ZSSS. "Mi se upravičeno bojimo, da se bo to dogajalo tudi s prodajo zdravega državnega premoženja. Zato je treba v ta zakon med našteta načela upravljanja naložb vključiti načelo družbene odgovornosti," je predstavil tretjo zahtevo.

Na vprašanje, kaj bodo storili, če vlada njihovih zahtev ne bo upoštevala, je Miklavčič odgovoril, da bodo uporabili vsa sredstva, ki so na voljo, da do zdaj predlaganih sprememb ne pride. Štrukelj je dodal, da ne bodo pristali na tak trik kot pri zakonu za uravnoteženje javnih financ, da se mudi in da se lahko vse sesuje. Semolič pa je napovedal, da bodo vse delali skupaj in da sindikatov in ZDUS ne gre podcenjevati.

Že v sredo bi sicer lahko predlog zakona obravnaval Ekonomsko-socialni svet (ESS).