Povprečna mesečna bruto plača se je maja v mesečni primerjavi najopazneje zvišala v dejavnosti rudarstvo, in sicer za 14,9 odstotka. Sledita dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in parom (6,5-odstotno povišanje) in predelovalne dejavnosti (3,9-odstotno povišanje).

Najbolj se je medtem povprečna bruto plača znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer za 4,4 odstotka, poslovanju z nepremičninami (za 1,3 odstotka) ter v zdravstvu in socialnem varstvu (za 1 odstotek), je danes sporočil državni statistični urad.

Povprečna bruto plača se je maja glede na april povečala v vseh statističnih regijah, najbolj v notranjsko-kraški (za 3,7 odstotka) in pomurski statistični regiji (za 2,4 odstotka), najmanj pa v osrednjeslovenski (za 0,2 odstotka) in koroški statistični regiji (za 0,5 odstotka).

Glede na april se je povprečna mesečna bruto plača za maj pri pravnih osebah zasebnega sektorja zvišala za 1,4 odstotka in je znašala 1396,65 evra. Povprečna mesečna bruto plača pri pravnih osebah javnega sektorja je znašala 1790,07 evra in je bila v mesečni primerjavi višja za 0,7 odstotka.