Po besedah Mihe Krofla iz društva Dinaricum je mlada volkulja po vsej verjetnosti nedominantna članica tropa "Rog", vendar bodo za dokončno potrditev morali počakati na rezultate genetske analize vzorca sline, ki so ga vzeli ob odlovu. "Ker gre za prvega volka, ki smo ga uspeli odloviti na območju Kočevskega Roga, pričakujemo, da nam bo ovratnica dala zanimive podatke o gibanju volkov na tem koncu Slovenije in tudi boljšo predstavo o razporeditvi tropov volkov na Kočevskem," je povedal Krofel.

Na zahodu sicer trop "Rog" meji s tropom "Gotenica", katerega član je tudi samec Luka, ki so ga prek telemetrične ovratnice spremljali do maja letos. Na jugu roški trop meji s slovensko-hrvaškim tropom "Poljanska gora", na severu pa s tropom "Suha krajina". Po ocenah strokovnjakov se po Sloveniji sicer giblje med 30 in 50 volkov, saj volkovi ne poznajo državnih meja.

Cilj projekta SloWolf je dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi.