Na njeno gradnjo se v Trzinu pripravljajo že več let, pred kratkim pa so večji del zelo dotrajane stare domačije vendarle odstranili in pripravili temelje za nov objekt v podobi tipične stare trzinske hiše. Zraven nje bodo zgradili še gospodarsko poslopje, ki bo namenjeno muzejski dejavnosti in organizaciji različnih prireditev.

"Predvidena naložba, vključno z vsemi predhodnimi študijami, investicijsko dokumentacijo in drugim, znaša 759.068 evrov," je povedal trzinski župan Tone Peršak in dodal, da so 147.619 evrov že porabili. Za gradbeno-obrtniška dela naj bi vključno z DDV odšteli 511.543 evrov. "Sredstva imamo zagotovljena, čeprav še vedno iščemo tudi možnosti za morebitno sofinanciranje, vendar so, žal, vsi razpisi pripravljeni tako, da ravno mi vedno izpademo," je pojasnil Peršak in dodal, da so največkrat preveč razviti, drugič je objekt premajhen ali prevelik... "Razpisi za posojila pa nas za zdaj še ne zanimajo, četudi bi šlo za ugodna posojila. Ni tako hude potrebe. Morda za kakšen drug projekt," je bil jasen župan.

V novem stanovanjskem objektu Jefačn'kove domačije bodo tri stanovanja za mlade družine, ki jih nameravajo mladim družinam oddati z razpisom za določen čas za dovolj primerno najemnino, da si bodo v tem času trajno uredili svoje stanovanjsko vprašanje, je poudaril župan. Muzejsko dejavnost, ki bo namenjena ohranjanju identitete kraja, ohranjanju spomina na zgodovino ter lokalne posebnosti, in dejavnost turističnega društva pa bodo uredili v gospodarskem poslopju. V njem bo že omenjena spominska soba Ivana Hribarja, razstavni prostori za etnološko in kulturno-zgodovinsko zbirko o Trzinu, obujen spomin na medvojne poboje in prikaz ledenice, kakršna je bila nekoč tudi pri Jefač'nku. Pravzaprav so imeli v Trzinu ledenice povsod, kjer so se ukvarjali s takrat v kraju dokaj razširjeno dejavnostjo - mesarstvom. V ledenico so vozili led, ki so ga lomili pred gradom Jable ali v trzinskih bajerjih.