Kot je za STA povedal tiskovni predstavnik Vrhovnega sodišča RS Gregor Strojin, so počitnice namenjene predvsem odvetnikom in strankam, da jim v tem času ni treba paziti na procesne roke. V tem času namreč sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki pa ne tečejo. Če je bilo v tem obdobju kljub temu vročeno sodno pisanje, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice.

V času sodnih sodnih počitnic tudi ni narokov, sodišča pa odločajo samo v nujnih zadevah. Bo pa v času počitnic nemoteno potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov ter vlaganje predlogov za izvršbo preko Centralnega oddelka za verodostojno listino, vendar sklepi strankam ne bodo vročani (razen v zadevah zavarovanja). Tudi čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.

Kljub sodnim počitnicam so obravnave razpisane za nekatere odmevne kazenske zadeve, med drugim za sojenje Binu Kordežu in sojenje trojici, obtoženi ropa zlatarne v Šiški, v katerem je umrl zlatar. Nadaljevalo naj bi se tudi sojenje obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik.

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je v posebnem pismu predsedniku vrhovnega sodišča in predsednikom sodišč pred počitnicami izrazil prepričanje, da bodo oddih, ki je pred sodstvom, izkoristili čim bolje in si nabrali moči za delo, ki jih čaka v drugi polovici dela.

Na počitnice bi morali danes uradno oditi tudi poslanke in poslanci, ker pa je za naslednji teden predvidena izredna seja, bodo dejansko prosti nekoliko pozneje. V poslanske klopi se bodo, če vmes ne bo sklicana še kakšna izredna seja, uradno vrnili konec avgusta.