V letošnjem vpisnem roku, ki je trajal od 15. do 31. marca, so vrtci sicer prejeli 4964 vlog za vpis v vrtec, od katerih je imelo 1982 otrok označeno izbiro "kamorkoli", kar pomeni, da bi starši sprejeli prosto mesto v kateremkoli vrtcu v občini, so sporočili z MOL.

Po končanem pritožbenem roku, ko so sveti zavodov odločali o pritožbah, so starši sprejetih otrok prejeli povabilo k podpisu pogodb, ostali otroci pa so uvrščeni na centralni čakalni seznam vseh vrtcev v Ljubljani. Vsi starši sicer ponujenega prostega mesta v vrtcu niso sprejeli. Vrtci so tako prejeli 92 odpovedi ponujenih prostih mest za prvo in 32 odpovedi za drugo starostno obdobje. Ti otroci niso več na čakalnem seznamu za sprejem v vrtec za šolsko leto 2012/13.

Po uvrstitvi na seznam je ponujeno prosto mesto zavrnilo še 33 staršev otrok prvega in 16 staršev otrok drugega starostnega obdobja. Ti otroci pa se na čakalnem seznamu še vedno nahajajo in čakajo ponudbo prostega mesta iz drugega vrtca.

Za vključitev čim večjega števila otrok v oddelke prvega starostnega obdobja MOL načrtuje še ponovni razpis koncesije in investicije v nove oddelke. V letošnjem letu je tako predvidena preureditev materinskega doma v Trnovem, kjer na MOL načrtujejo ureditev dveh vrtčevskih oddelkov.