Opozorila športnikov o dotrajanosti športnega centra so bila dolga leta zaman. Stavbe kranjska občina ni nikdar resno prenovila, ostala je brez ogrevanja, brez dokončanih stropov in druge osnovne opreme v kopalnicah.

Leta 2006 so naročili temeljito študijo o tem, kaj z objektom storiti. Ugotovitve so pokazale, da se odplake iz kopalnic stekajo v prave podzemne kaverne, ki so nastale pod tribuno. Nihče torej ne ve, če betonski kolos ne stoji dobesedno na votlinah pod njim.

Prejšnji kranjski župan Damijan Perne je nameraval sporno tribuno porušiti in zgraditi nov regijski vadbeni športni center. Dlje od gradbenega dovoljenja in neuspeha pri črpanju državne pomoči njegova oblast ni prišla, in čeprav je bil projekt sprva uvrščen med prednostne, so ga naposled črtali iz občinskega proračuna. "Tribuna je bila 1962 zgrajena skladno s predpisi, potem pa so se leta 1963 ti spremenili. Mestna občina Kranj je podjetju Saning naročila, naj pripravi ponudbo za prenovo, a so ugotovili, da objekt ne ustreza sedanjim predpisom. Predlagali so sanacijo temeljev in posege v samo konstrukcijo. Na občini smo ocenili, da so stroški za to previsoki, zato smo pripravili projekte za novogradnjo, a občina zanjo zdaj nima sredstev," je povedal Janez Ziherl iz urada kranjskega direktorja uprave.

Domala vsaka kranjska oblast do zdaj je pri pridobivanju glasov pred volitvami izpostavljala nujnost ureditve nevarne tribune športnega centra. Tragična oseba v tej zgodbi pa je sedanja podžupanja za družbene dejavnosti in vidna predstavnica stranke SD Nada Mihajlovič. Leta 2008, ko je bila v prejšnjem mandatu v opoziciji, je o tribunu povedala: "Glavna tribuna je na pol podrt objekt, ko dežuje pa kaplja v vse prostore pod njo!" No, lani je njena stranka kot del vladajoče koalicije molče sprejela odločitev, da nove tribune še dolgo ne bo. Župan Mohor Bogataj pa je rešitev javno obljubil že v svojem prejšnjem mandatu leta 2006, lani pa je njegova koalicija projekt odložila, ker zanj preprosto ni denarja.

Občinski zavod za šport upravlja z objektom in ga vzdržuje tako kot lahko. "Mi smo se že pripravljali na rušenje obstoječe tribune, ker je bila taka prvotna odločitev. Razbremenitev predstavlja manjša pomožna tribuna, obstoječa pa je resnično v slabem stanju," je dejal direktor Branko Fartek. Kako mačehovski odnos ima občina do športnega centra, priča tudi dejstvo, da stoji deset metrov stran pokriti zimski bazen, a do prostorov pod tribuno športnega centra niso napeljali niti vročevoda, da bi jih vsaj za silo ogreli. Tako je ob bazenu pozimi 30 stopinj, medtem ko so kopalnice v športnem centru prava ledenica.

Kranj po potresni ogroženosti sodi v osmo kategorijo tako kot Ljubljana. Potres, podoben nedavnemu v Italiji, bi v športnem centru povzročil pravo razdejanje. Ko smo državni inšpektorat za prostor, okolje in promet povprašali o nadzoru nad objektom v športnem centru, smo ugotovili, da do zdaj inšpektorjev, kljub leta 2006 objavljenim skrb zbujajočim podatkom o stanju tribune, tam ni bilo. "Gradbeni inšpektor območne enote Ljubljana - Kranj bo vaše novinarsko vprašanje upošteval kot pobudo za inšpekcijski nadzor," so nam pojasnili.