"V štiristoletnem sobivanjem z okoljem, kjer delamo, nam je bilo poleg doseganja dobrih poslovnih rezultatov vedno cilj tudi kakovostno življenje ljudi, ki so neposredno ali posredno povezani z našim podjetjem. Kot eno večjih, trenutno pa največje podjetje v regiji smo odgovorni za to, da se ljudje v tem okolju počutijo dobro, da živijo dobro, da živijo v okolju, ki ne uničuje njihovega zdravja in jih ne izčrpava. Tudi rodovom, ki prihajajo, moramo odpirati perspektive, ki jih bodo zadovoljile in jih obdržale na tem področju. Tudi zaradi tega razpisujemo štipendije in imamo trenutno 56 štipendistov."

Kako se korporativna družbena odgovornost Metala Ravne odraža v odnosu do sodelavcev in partnerjev?

Osnova naše družbene odgovornosti so zaposleni. Temelj vsega je zagotavljanje dela, vendar ob hkratni skrbi za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih ter zdravo in varno delo. Zagotavljanje dela Metalu pomeni zagotavljanje dela tudi mnogim manjšim podjetjem v kraju in regiji.

Proizvodnja, od katere živimo, nam omogoča, da kultura, šport, šole, rekreacija uspevajo bolje ob pomoči Metala. Metal je vraščen v življenje in kraj okoli "fabrike".

Ali sodelujete s partnerji, dobavitelji, kupci, ki so družbeno neodgovorni?

V presojah naših dobaviteljev, kupcev in partnerjev smo pozorni tudi na njihovo družbeno odgovornost.

Kako se korporativna družbena odgovornost Metala Ravne odraža v odnosu do okolja in do lokalne skupnosti oziroma regije?

Zavedamo se, da je odgovoren odnos do družbe in varovanja naravnega okolja izjemnega pomena za zdrav in trajnosten razvoj podjetja. Zato se zavezujemo in upoštevamo zakonske predpise na področju varstva okolja in sistematično merimo svoje vplive na okolje. Nadaljujemo z zmanjševanjem izpustov v okolje na vseh področjih: voda, zrak, tla, odpadki, hrup, ter hkrati skrbimo za racionalno rabo energentov in vode.

Ali menite, da je družbena odgovornost podjetja hkrati tudi njegova konkurenčna prednost?

Vsekakor, zaposleni imajo podjetje radi, ker jim omogoča kvalitetno življenje, zato so podjetju pripadni tudi takrat, ko zaide v težave. Le s skupnimi močni vseh zaposlenih pa smo lahko uspešni in konkurenčni.

Zaposleni dajejo podjetju moč in konkurenčno prednost v vseh situacijah.

Bi pritrdili Tatjani Fink, MBA, glavni direktorici skupine Trimo, da bo konkurenca sama izločila družbeno neodgovorna podjetja - se bo po vašem mnenju na dolgi rok to zgodilo tudi v Sloveniji?

To se dogaja vedno, podjetja, ki niso družbeno odgovorna, so meteorji, ki hitro ugasnejo. Partnerji, kupci in dobavitelji jih prej ali slej spregledajo in vedo, da je lahko sodelovanje z njimi nevarno, ljudem in okolju neprijazno.

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega vedenja Metala Ravne na svoje zaposlene?

Zaposleni to občutijo in vidijo vsak dan. Stalna prisotnost Metala v vseh porah življenja se pozna v izobraževanju, kulturi, športu, urejanju okolja in infrastrukture. Zaposleni neposredno lahko izkoriščajo sicer skromne počitniške zmogljivosti podjetja, brezplačno uporabljajo smučišče, plavalni bazen in druge športne objekte, lahko obiskujejo kulturne prireditve v kraju. Na Ravnah igra pihalni orkester Ravenskih železarjev, za ograjo podjetja je muzej, kjer ta trenutek gostuje razstava "Mati fabrika". Letno razpisujemo Metalove nagrade za mlade raziskovalce. Planinci pa hodijo na Železarske pohode po vsej Sloveniji.

V etičnem kodeksu podjetja, ki so ga podpisali vsi zaposleni, imamo poleg ostalega zapisno, da zaposleni nenehno usklajujemo interese podjetja z interesi širše družbe in države ter da s svojim delom in obnašanjem ohranjamo in povečujemo ugled podjetja v družbenem okolju.

Seveda so tudi težki trenutki, ko je treba zaposlene na to tudi spomniti, o tem se pogovarjamo, pišemo v svojih internih glasilih. Zaveza vodji je, da to dnevno počnejo.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?

Družba, v kateri živimo, je naše življenje. Delamo zato, da živimo. Strošek, ki ga vlagamo v družbeno odgovorne dejavnosti, pomeni boljše življenje nas vseh. Ko nam gre dobro, lahko tudi živimo bolje, ko nas pesti kriza, pa seveda moramo varčevati tudi na tem področju.