"Nije moja majka kriva

što me takvu rodi,

nije kriva što me život

u pakao vodi."

...