V sindikatih ugotavljajo, da vlada na področju izobraževanja in znanosti deluje po dveh tirih; po enem se pogaja, po drugem pa sprejema ukrepe, ki v ključnih točkah prejudicirajo vsebino socialnega sporazuma.

Pri tem na sindikalni strani omenjajo spremembe uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, s katero ministrstvo po njihovih navedbah izvajanje doktorskega študija z univerz širi na samostojne fakultete. Izpostavljajo pa tudi način sprejemanja uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, s katerim je ministrstvo po njihovem dokazalo, da je "njegov modus operandi delovanje iz ozadja, mimo javne razprave in mimo dogovorov s socialnimi partnerji".

Šele 17. julija "našli čas"

V sindikatih tudi opozarjajo, da jim predstavniki ministrstva kljub dvakrat ponovljeni obljubi še ni dostavilo podatkov o "rezervah", ki se domnevno skrivajo na univerzah. Ministrstvo pa naj bi šele 17. julija "našlo čas" za dopis, v katerem bo rektorje zaprosilo za podatke o domnevnih finančnih presežkih. Medtem pa, so zapisali v sindikatih, nekaterim fakultetam že zmanjkuje denarja za plače.

Poleg tega v sindikatih poudarjajo, da je financiranje visokošolskih zavodov z uredbami po sklepu ustavnega sodišča neskladno z ustavo. Ker ne želijo, da bi pogajanja o socialnem sporazumu postala "figov list za nestrokovne in pravno nedomišljene ukrepe", pa so predlagali, da si za nadaljnja pogajanja o strokovno občutljivih vprašanjih izobraževalnega sistema pridobijo mnenja pristojnih institucij.

Tako so se z vladno stranjo na primer uskladili, da si v zvezi z morebitnimi spremembami pri izobraževanju učiteljev pridobijo mnenja fakultet, ki izobražujejo učitelje, k poglavju, ki govori o kulturi, pa mnenja institucij in strokovnih združenj s tega področja.

Ker vladni osnutek besedila socialnega sporazuma v nekaterih točkah napoveduje obsežne sistemske spremembe, je po njihovem treba v razpravo o njih že v tej fazi pritegniti vse prizadete akterje. Zato predlagajo, da se pogajanja nadaljujejo, takoj ko bodo pridobili omenjeno gradivo, vključno s popisom rezerv v visokem šolstvu.

Sindikalni predstavniki v delovni skupini za pripravo socialnega sporazuma za področje "znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja" so začasno prekinitev pogajanj med 15. julijem in 15. avgustom, ko dejavnosti te vrste po ustaljeni praksi mirujejo, predlagali v četrtek. Vladna stran je sicer želela pogovore nadaljevati do konca julija, to je do začetka avgustovskih vladnih počitnic.