Odločitev odbora za finance je posledica dejstva, da je Teš izpolnil pogoje, ki mu jih je 23. februarja postavila vlada, prav tako je dostavil vse zahtevane odgovore na vprašanja, zastavljena ob prejšnjih dveh obravnavah na odboru, so v sporočilu za javnost zapisali v Tešu in HSE.

"Projekt bomo še naprej skušali voditi odgovorno"

Odločitev odbora je po njihovem mnenju pomemben korak naprej v nadaljevanju projekta. "V Tešu si ga bomo še naprej, tako kot zadnje leto in pol, prizadevali voditi odgovorno, vsekakor pa bo izpeljan v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih, kot smo zagotovili tudi vladi in poslancem," je poudaril direktor Teša Simon Tot.

Komentar Primoža Cirmana: Sporočilo vlade je mogoče razumeti tudi kot "umivanje rok"

Šesti blok Teša bo Slovenijo oskrboval s tretjino potrebne električne energije, pri čemer bo okolje obremenjeval znatno manj, kot če bi namesto gradnje šestega bloka obnovili blok 4 in 5. "Brez aktivnega vključevanja strokovnjakov iz HSE, odbora za aktivni nadzor, nam preglednosti nad projektom ne bi uspelo izpeljati v takšni meri, kakor tudi ne zagotoviti zadostnih premostitvenih finančnih sredstev do danes," je dodal Tot.

"Izgradnje hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi"

V HSE poudarjajo, da je to pomemben korak na poti k izdaji poroštva, čeprav se zavedajo, da bodo morali predlog zakona potrditi še poslanci DZ. "Ta odločitev je za skupino HSE pomembna predvsem zato, ker nam bo omogočila sproščanje finančnih sredstev za vlaganja v projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov," je dejal generalni direktor HSE Matjaž Janežič.

"V mislih imam predvsem nadaljevanje projekta izgradnje hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi ter začetek izvajanja gradnje črpalne hidroelektrarne Kozjak na Dravi. Bolj smelo pa bomo pristopili tudi k aktivnostim za začetek izgradnje hidroelektrarne na Muri," je še povedal Janežič.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je danes vendarle končal drugo obravnavo predloga zakona o državnem poroštvu za Teš 6. Po pričakovanjih je sprejel tudi dopolnilo, v skladu s katerim je vladi omogočeno, da v primeru ponovnega povečanja končne cene projekta nad 1,3 milijarde evrov ne sklene pogodbe o poroštvu.

Odbor je sprejel tudi tri sklepe, v skladu s katerimi mora Teš do podpisa poroštvene pogodbe z vlado pripraviti recenziran noveliran investicijski program 5 (NIP 5), ki ga potrdi neodvisen in strokovno usposobljen recenzent. NIP 5 morajo pred podpisom poroštvene pogodbe potrditi nadzorniki Teša in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na osnovi NIP 5 pa se preveri izpolnjevanje pogojev iz zakona o poroštvu.

Projekt je bil voden neprimerno in negospodarno

Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač je na vprašanje, kaj je bilo danes drugače kot pred dobrimi 14 dnevi, ko je odbor obravnavo predloga zakona dvakrat prekinil, novinarjem pojasnil: "Stališča vlade so enaka, kot so bila 23. februarja, ko je vlada obravnavala in se opredelila do tega zakona, res pa je, da 14 dni nazaj še vedno nismo točno vedeli, kakšna je cena montaže, tudi nismo vedeli, kakšna bo končna marža pri tej ceni montaže."

Projekt Teš 6 je bil po njegovem mnenju voden neprimerno in negospodarno. "Vrednost se je s 600 milijonov povečala na 1,3 milijarde evrov skupaj s stroški financiranja," je spomnil. A žal smo zdaj na točki, tako Černač, ko lahko odločamo le med slabimi odločitvami.

"In odločiti se moramo tako, da izberemo tisto, ki je najmanj slaba. Najmanj slaba pa je odločitev, ki preprečuje, da bi se vrednost tega projekta še naprej poviševala," je dejal. Kljub vsem naporom, ki so bili storjeni za znižanje vrednosti projekta, po mnenju Černača še vedno obstaja tveganje glede dolgoročne rentabilnosti tega projekta.

Projekt, vreden petkrat več kot Patria

Na vprašanje, ali se obetajo menjave v Tešu ali HSE, pa je minister dejal, da je razočaran predvsem nad upravo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN), ki da bi morala prva zagotoviti, da se tako veliki projekti ne vodijo na tak način.

"Gre za projekt, ki je enak petkratniku vrednosti Patrie, vrednost tega projekta se je podvojila in nikomur iz uprave AUKN se ni zdelo vredno, da bi zahteval neko odgovornost v preteklih letih - tako na ravni nadzornih svetov kot na ravni uprav," je dejal.

Direktor Teša Simon Tot je bil z odločitvijo odbora zadovoljen. "Veseli smo, da gremo en korak naprej. Ob tem je treba povedati, da je dela še veliko, vendar sem vesel, da se zadeve premikajo," je dejal in izrazil pričakovanje, da bo poroštvo podprl tudi DZ. Na vprašanje, kaj je danes pripomoglo k tako hitri odločitvi odbora, pa je Tot dejal: "Mogoče to, da imamo danes bolj dorečene in zaprte pogodbe."

Minimalni delež pogodb, ki je še ostal odprt, bodo vključili v NIP 5. Tega bodo pripravili v Tešu. Tot je prepričan, da pri tem ne bo šlo za težko delo, "kajti številke in tabele nam že sedaj sedijo".

Ne sme prihajati do neracionalnega vodenja in sumov korupcije

Minister za finance Janez Šušteršič je med sejo odbora dejal, da na poroštvo gleda z dveh vidikov - poroštvo stroške financiranja te investicije po konservativni oceni zniža za približno 11 milijonov evrov letno, kar v luči dolgega obdobja financiranja ni tako malo denarja, hkrati pa pri investiciji, za katero država daje poroštvo, ne sme prihajati do neracionalnega vodenja in sumov korupcije. Vlada je zato februarja postavila pogoje za poroštvo; če ti ne bodo izpolnjeni, se zdi Šušteršiču prav, da se da vladi možnost, da poroštva ne da.

Vlada je konec februarja Tešu v zameno za poroštvo postavila pet pogojev - naložila mu je, da zniža investicijsko ceno projekta, da s Premogovnikom Velenje sklene dolgoročno pogodbo za lignit po najvišji ceni 2,25 evra na gigajoul, hotela je zagotovilo, da bo projekt končan po terminskem načrtu, da bo Teš zagotovil vse pogoje za doseganje ustrezne donosnosti projekta in da bo omejitev izpustov CO2 skladna z investicijskim programom.

"Drugi gredo proti soncu, mi gremo v zemljo"

Evropski poslanec Lojze Peterle je danes povedal, da gre pri tem za eno najpomembnejših odločitev Slovenije po osamosvojitvi. Zanj je Teš 6 strateška napaka, ki ne prinaša dodane vrednosti in podaljšuje preteklost. "Drugi gredo proti soncu, mi gremo v zemljo," je dejal.

Država bi v skladu s predlogom zakona o državnem poroštvu za Teš 6, ki ga je v parlamentarno proceduro v začetku februarja vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Srečkom Mehom (SD), jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo pri Evropski investicijski banki. DZ je o predlogu zakona 19. aprila opravil splošno obravnavo in sklenil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Odbor za finance je nato 23. maja na predlog koalicijskih poslanskih skupin SDS, DL, SLS, DeSUS in NSi z dnevnega reda seje umaknil drugo branje predloga zakona. Za umik so se odločili, ker še vedno niso dobili informacije, da so izpolnjeni pogoji vlade. Konec junija je odbor razpravo dvakrat prekinil.

Pričakovati je, da bo DZ o predlogu zakona odločal še ta mesec na izredni seji, saj želijo v Tešu posojilo EIB začeti črpati z 31. julijem.

V Šaleški dolini investicijo močno podpirajo

V Šaleški dolini največjo investicijo v slovenski energetiki močno podpirajo, medtem ko mu okoljevarstvene organizacije, združene v koalicijo Ustavimo Teš 6, in nekateri drugi predstavniki ostro nasprotujejo. V šoštanjski termoelektrarni pravijo, da Teš 6 ne bo dodatno obremenjeval okolja, zagotavljajo pa tudi, da Teš 6 in poroštvo davkoplačevalce ne bosta stala ničesar.

Teš 6 naj bi letno proizvedel 3500 gigavatnih ur električne energije, kar je pomembno z vidika stabilne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo. Zaključek pogodbenega poskusnega obratovanja je predvideno novembra 2014, Teš 6 pa bo po načrtih obratoval 40 let.