Minister za pravosodje in javno upravo Pličanič je uvodoma ugotovil, da slovensko sodstvo ne deluje tako, kot bi si vsi želeli. Po njegovi oceni ne izpolnjuje predvsem dveh ključnih ciljev, to sta, da odloča hitro in da odloča kakovostno. Zaradi tega ima po besedah ministra nizek ugled, ki pa si ga lahko povrne le samo.

Sodniki so tisti, ki morajo bolj odločno uveljaviti pravo

Delno lahko sodstvu pri tem po navedbah ministra pomaga tudi država, kar, kot je napovedal, tudi namerava storiti predvsem z dvema ukrepoma. S prvim nameravajo, kot je pojasnil, povečati pristojnosti predsednikov sodišč in vzpostaviti jasno vertikalo vodenja sodišč od vrhovnega sodišča navzdol, z drugim pa sodni veji prepustiti nekatere pristojnosti, ki jih ima zdaj izvršilna veja oblasti, denimo zagotavljanje prostorov za sodišča in podobno. Osnovno načelo ministrstva namreč je, da naj sodišča, kot samostojna veja oblasti, sama upravljajo z vsem, kar se nanaša na njih, je dejal minister. Pri tem je napovedal, da bi lahko prve ukrepe v sodelovanju z vrhovnim sodiščem sprejeli že jeseni.

Sicer pa Pličanič ugotavlja, da so slovenski predpisi ustrezni, sodniki pa da so tisti, ki morajo bolj odločno uveljaviti pravo.

Samostojnost in neodvisnost odvetnikov

Odvetnik in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Završek je na večeru, ki sta se ga udeležila tudi predsednik Državljanske liste Gregor Virant in finančni minister Janez Šušteršič, predstavil težave, s katerimi se kot del sodnega sistema pri svojem delu srečujejo odvetniki. Kot zelo pomembno za njihovo delo in uspešno zagovarjanje strank je izpostavil samostojnost in neodvisnost odvetnikov, ob tem pa opozoril, da bi jim bila lahko ta bistveno okrnjena. Pojavljajo se namreč ideje, da bi se del pristojnosti, ki jih ima zdaj odvetniška zbornica, prenesel na državo, s čimer pa bi odvetniki prišli v položaj odvisnosti, je opozoril in dodal, da bi to v praksi pomenilo, da svojih strank ne bi mogli več zagovarjati dovolj dobro.

Od ministrstva si odvetniki po njegovih besedah želijo, da bi se uredil sistem brezplačne pravne pomoči, pri čemer je opozoril, da je denarja zanjo v tem letu praktično že zmanjkalo. Kot razlog za slednje vidi v ureditvi, ko se iz sredstev, namenjenih za brezplačno pravno pomoč, zagotavlja sredstva za predujme za osebne stečaje in stečaje podjetij, zaradi česar zmanjka denarja za dejansko pomoč. Do zdaj so že večkrat predlagali, da se omenjena možnost ukine, vendar posluha za to do zdaj ni bilo, je opozoril.

Določene zadeve se velikokrat "zavozi" že v fazi preiskave

Pravnik in donedavni predsednik Sodnega sveta Miro Cerar pa rešitev za bolj učinkovita sodišča vidi v povečanje pravne kulture, kar med drugim po njegovih besedah pomeni, da se morajo vse stranke redno udeleževati sodnih obravnav, prav tako se je treba izogibati zaničevanju in ignoranci sodišč. Opozoril je še, da za to, da določene zadeve na sodišču "padejo", niso vedno kriva sodišča, ampak se jih velikokrat "zavozi" že v fazi preiskave. Nedopustno se mu denimo tudi zdi, da nekega poslanca obtožijo pedofilije, mu naredijo hišno preiskavo, potem pa ugotovijo, da je bil dokazni material izgubljen.

Glede sodnih zaostankov, ki so bili v preteklosti velik problem slovenskih sodišč, sta nocoj tako Pličanič kot predsednik odvetniške zbornice danes ugotavljala, da so se ti bistveno zmanjšali, po oceni Završka pa jih celo praktično ni več. Pličanič se s tem ni povsem strinjal, pri tem pa opozoril zlasti na zaostanke pri gospodarskih zadevah in na višjih sodiščih.