Odlok o priznanjih občine Ajdovščina dopušča, da se že podeljeno priznanje iz utemeljenih razlogov mogoče preklicati. Zato je svetnik Mitja Tripkovič v imenu svetniške skupine SD in drugih podpisnikov pobude 29. junija letos vložil predlog sklepa za odvzem priznanja Dušanu Črnigoju.

V obrazložitvi sklepa je Tripkovič zapisal, da je Dušan Črnigoj kot dolgoletni predsednik uprave Primorja in večinski lastnik Primorja Holding odločilno vplival na poslovno politiko podjetja. "Prav negospodarna dejanja in dejanja slabe poslovne morale, ki so privedla do stečajev, so tista ravnanja, ki prejemnika delajo neprimernega za podelitev priznanja," je prepričan Tripkovič.

"Vendar konec Primorja ne pomeni konec Vipavske doline, sedaj je čas za nove začetke. To je konec ene dobe in začetek nove dobe," je bil vztrajen Tripkovič.

Na predlog sklepa o odvzemu priznanja se je odzval tudi prejemnik sam, v njegovem imenu pa je pravno mnenje o tem na občino poslala odvetnica Nataša Platovšek. V njem je odvetnica zapisala, da je odločanje o odvzemu naziva častnega občana preuranjeno, z odvzemom pa bi posegli v ustavne pravice in bi to pomenilo protipraven poseg v Črnigojeve osebnostne pravice.

S takim mnenjem so se strinjali tudi nekateri svetniki. Anton Žagar je tako predlagal, da se odločanje o odvzemu preloži na eno prihodnjih sej. "Če ne bi bilo gradbene krize, bi bile Črnigojeve prsi premajhne za vse medalje, ki bi jih dobil," je poudaril Žagar.

Kljub vsem pozivom po treznem premisleku in krajšem premoru za posvetovanje svetniških skupin, je ob glasovanju 19 svetnikov glasovalo za odvzem naziva častnega občana, štirje so bili proti, trije svetniki pa niso glasovali.