ATVP je aprila letos ugotovila, da so Slovenska odškodninska družba (Sod), Kapitalska družba (Kad), Luka Koper, Zavarovalnica Triglav, KBM Fineko in Aerodrom Ljubljana skupaj imetnice 9.738.976 delnic oz. 27,47-odstotnega deleža Krke. S tem presegajo 25-odstotni prevzemni prag, zato bi morale objaviti ponudbo za prevzem ali pa delnice Krke odtujiti pod ta prag.

Tožbo je kot 1,22-odstotna lastnica Krke pri vrhovnem sodišču vložila Luka Koper ter hkrati zahtevala izdajo začasne odredbe, ki jo je vrhovno sodišče zavrnilo že v začetku junija. Največja delničarja Krke sta sicer Sod s 14,99-odstotnim lastniškim deležem in Kad z 9,86-odstotnim deležem. Delež Zavarovalnice Triglav je 1,39-odstoten, KBM Fineko 0,01-odstoten in Aerodroma Ljubljana 0,004-odstoten.