Kot je v sporočilu za javnost poudaril generalni sekretar združenja Jože Smole, združenje na ministrstvo ni posredovalo le pripomb na izhodišča, temveč tudi 35 svojih predlogov za spremembe delovnopravne zakonodaje.

Med pripombami je med drugim izpostavil nasprotovanje ukinitvi primerov pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Združenje se namesto tega zavzema za uvedbo dodatnih primerov tovrstne pogodbe (na primer za čas predaje poslov po koncu nadomeščanja).

V zvezi s predlogom enotne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas je združenje kot negativno izpostavilo, da uvaja bistveno daljše odpovedne roke, da posega v obstoječe ureditve pri delodajalcu in da v zvezi z novim institutom ni ne sodne prakse ne izkušenj iz tujine.

Pogodbam za začasno in občasno delo načeloma ne nasprotujejo, vendar pa jih je treba po njihovem mnenju urediti precej bolj prožno.

So pa v ZDS proti predlagani obliki uvedbe odpravninskega sklada, saj naj bi ta dodatno finančno in administrativno obremenil delodajalca.

Predlagani ukrep vključevanja delavcev v ustrezne ukrepe na trgu dela v času odpovednega roka se jim zdi sprejemljiv, vendar pa je treba še doreči vprašanje delitve bremena odsotnosti, je navedel Smole.

"Glede določitve pravic iz dela v sorazmerju z delovnimi obveznostmi pri delodajalcu se ZDS strinja s sorazmernostjo pri letnem dopustu in dodatno predlaga, da se enak pristop uvede pri regresu za letni dopust," je povedal.

ZDS po Smoletovih besedah tudi ugotavlja, da v izhodiščih za reformo trga dela področje delovnega časa ostaja skoraj nedotaknjeno, čeprav predstavlja temeljni element načrtovanja in prožnosti delovnega procesa.

Med predlogi ZDS je naštel uvedbo obveznosti sprejetja ponujene ustrezne zaposlitve pri drugem delodajalcu, skrajšanje odpovednih rokov v vseh primerih odpovedi s strani delodajalca enotno na 30 dni, razširitev odpovedi iz razloga nesposobnosti na neizpolnjevanje zdravstvenih kriterijev za opravljanje dela in zagotovitev možnosti zaposlitve delavca, ki ne izpolnjuje pogojev, vendar ima potrebna znanja in izkušnje.

ZDS predlaga tudi skrajšanje rokov za prijavo na razpis, uvedbo nove oblike odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi delodajalčeve diskrecije s primerno odpravnino, ukinitev določenih korakov v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi, poenostavitev postopkov pri presežnih delavcih, ukinitev objektivnih rokov za podajo odpovedi, kjer so ti še določeni, in zagotovitev varnosti delodajalcu v postopkih odpovedi.

V združenju si želijo spodbujanja zaposlovanja starejših delavcev preko omejitve varovanja in odpravnine ob upokojitvi v primeru nove zaposlitve starejšega delavca, uvedbo dodatnih primerov dopustnosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, vzpostavitev možnosti urejanja mandata za določen čas v okviru pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in poenostavitev odrejanja režimov delovnega časa.

Zavzemajo se za odpravo omejitev za varovane kategorije glede odrejanja nekaterih režimov dela, odpravo časovnih omejitev zagotavljanja dela delavcev drugim uporabnikom, jasno predelitev pojma agencijskega dela in omogočanje javno-zasebnega partnerstva na področju zaposlovanja.

Predlagajo tudi določitev enotne osnove za vsa nadomestila in odpravnine, poenostavitev in poenotenje izračuna regresa za letni dopust ter nadomestil, ureditev, ki bo omogočila, da sprememba kraja, od koder delavec prihaja na delo, ne bo avtomatično vplivala na povišanje stroškov prevoza brez spremembe pogodbe o zaposlitvi, in skrajšanje števila dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, za katere delodajalec nadomestilo plače izplačuje v svoje breme.

ZDS je med drugim tudi za ureditev sorazmernosti regresa za letni dopust glede na trajanje delovnega razmerja v tekočem letu, prožnejšo ureditev dela na domu z višjo davčno olajšavo in uvedbo možnosti elektronske plačilne liste.

Ob tem je Smole izpostavil, da ZDS še ni prejel poglobljenih analiz in izračunov, na katerih naj bi temeljila izhodišča za reformo trga dela, in naj bi bili pri delu na voljo vsem socialnim partnerjem.