"Minuli teden smo zato tudi vložili svoj predlog zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, po katerem bi bilo upravljanje ločeno od premoženja," je danes poudarila Bratuškova.

Upravljanje s kapitalskimi naložbami države bi bilo po predlogu poslancev PS urejeno na enem samem mestu, in sicer v državni družbi za upravljanje, ki bi upravljala tudi naložbe in skrbela za obveznosti Slovenske odškodninske družbe (Sod), Kapitalske družbe (Kad) in DSU.

Z vsebino predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki ga je danes sprejela vlada, v PS sicer še niso bili seznanjeni, je pojasnila Bratuškova. Vendar pa je kritična do načina združevanja premoženja, kot ga predlaga vlada.

Po njenem mnenju je sporen predvsem način sprejemanja tako pomembnega zakona. "Nesprejemljivo je namreč, da bi se tako pomemben zakon sprejemal po nujnem postopku," je poudarila.

Vlada je danes sprejela predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu. Po predlogu naj bi na holding prenesli vse državno premoženje, pri čemer naj bi Kad in Modro zavarovalnico upravljali ločeno, ter tudi slabe terjatve bank v državni lasti. Vlada zakon o Slovenskem državnem holdingu pošilja v obravnavo DZ po nujnem postopku.

V PS pa so svoj predlog zakona o upravljanju kapitalskih naložb države vložili po rednem zakonodajnem postopku, da bi v času sprejemanja lahko soočili vse argumente.

DZ sicer običajno v primeru vložitve dveh zakonov iste problematike običajno prej obravnava zakon, ki je bil v zakonodajni postopek vložen prvi, vendar pa se lahko oba zakona obravnavata hkrati.

Poslovnik DZ namreč predvideva, da se lahko dva zakona, ki zadevata enako vsebino, obravnavata v sklopu iste točke dnevnega reda DZ tudi, če gre pri enem zakonu za reden postopek, pri drugem pa za nujen.

Po pojasnilih zakonodajno-pravne službe DZ bo o tem odločalo matično delovno telo. Poslovnik DZ namreč določa, da če matično delovno telo obravnava predloge zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, ta najprej odloči, na podlagi katerega izmed predlogov zakonov bo pripravilo dopolnjen predlog zakona, nato pa odloči, katere izmed členov iz drugih predlogov zakonov se vključi v predlog zakona in na podlagi katerega bo pripravljen dopolnjen predlog zakona.