"Pri zmanjšanju brezposelnosti gre bolj za administrativne razloge. Ne gre za nova delovna mesta, ampak za čiščenje evidenc," je izpostavil vodja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Boštjan Vasle.

Zavod za zaposlovanje pa brezposelnega iz evidence odjavi, če zavodu posreduje neresnične podatke, ni na voljo za zaposlitev, jo odkloni, je pri iskanju zaposlitve nedejaven, odkloni vključitev v ukrepe zaposlovanja ali dela na črno, pišejo v Žurnalu.

Iz evidenc izbrisanih skoraj dvakrat več kot lani

Letos je od januarja do junija delo dobilo 3.359 ljudi manj kot lani, zaradi kršitev obveznosti pa je bilo iz evidenc Zavoda za zaposlovanje izbrisanih 4.567 brezposelnih. To je skoraj dvakrat več kot lani.

Uradno število prostih delovnih mest in iskalcev zaposlitve na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. (foto: www.ess.gov.si)

"Če bi bolj nadzorovali delodajalce in tiste, ki ustanavljajo nova in nova podjetja, bi bilo za proračun bistveno več koristi, kot pa da preverjajo, kdaj so brezposelni doma," meni Goran Lukić iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in dodaja: "Podoben trend je bil leta 2007, v času Drobniča (Janeza, nekdanjega ministra za delo), da so se lahko hvalili z manjšo brezposelnostjo. Gre za povečan nadzor, s katerim se brezposelnost zmanjšuje umetno. Kako bi se sicer, če je manj prostih delovnih mest?"

Zavod za zaposlovanje: Osebe, ki niso aktivni iskalci zaposlitve s svojimi dejanji izražajo, da ne potrebujejo storitev zavoda

"Temeljna naloga Zavoda je spodbujanje brezposelnih oseb k čimprejšnji aktivaciji in zaposlitvi, k čemur prispeva tudi sprotno spremljanje aktivnega iskanja zaposlitve brezposelnih oseb," so v odgovoru sporočili za Zavodu za zaposlovanje. "Glede na to, da je na Zavodu prijavljenih več kot 105 tisoč brezposelnih oseb, je za Zavod zelo pomembno realno število tistih brezposelnih oseb, ki potrebujejo pomoč Zavoda, saj se svetovalci zaposlitve tako lahko tem brezposelnim osebam bolj posvetijo."

"Za osebe, ki niso aktivni iskalci zaposlitve, menimo, da s svojimi dejanji izražajo, da ne potrebujejo storitev Zavoda in bodo svojo brezposelnost rešili na drugačen način," so še napisali v zavodu.

Svetlik: To je stvar rigoroznosti postopanja

"Razlogi za izbris iz evidence so določeni v zakonu. Je pa to seveda stvar rigoroznosti postopanja, torej kako pogosto se izvaja nadzor nad brezposelnimi. Lahko zelo pogosto ali bolj poredko," meni bivši minister za delo Ivan Svetlik.  "Če se izvaja pogosteje, seveda ugotovijo več kršitev. Če delodajalci zaradi krize bolj izkoriščajo delo na črno, ki ga pogosto opravljajo tudi brezposelni, lahko tudi to vpliva na več izbrisov," še dodaja.