Eden glavnih krivcev za takšen položaj naj bi bila, pravi Kifle, novogoriška občina oziroma župan Matej Arčon, ki jih je dobesedno nagnal z gradbišča v Novi Gorici in dokončanje 1,8 milijona evrov vredne izgradnje vrtca zaupal podjetju Euroinvest. Tako naj bi jim novogoriška občina povzročila za najmanj 400.000 evrov škode, ki jih bodo poskušali dobiti po sodni poti.

Final podizvajalcem, večinoma gre za samostojne podjetnike in obrtna podjetja, dolguje več kot 220.000 evrov. Največ dolguje predsedniku obrtne zbornice Francu Rojcu, in sicer 70.000 evrov. "Od marca letos imajo Final in njegove družbe neprekinjeno blokirane vse bančne račune," razlaga odvetnik podizvajalcev Mitja Matelič in opozarja, da družba kljub odprtim terjatvam do podizvajalcev prodaja svoje premoženje.

"Tako je Final med drugim novembra 2011 na družbo Finel prenesel več stavbnih zemljišč v Kromberku v vrednosti več kot 500.000 evrov, pri čemer pa kupnina družbi Final ni bila plačana. Final je bil vse do junija 2012 tudi 100-odstotni lastnik Finela, nato pa je v juniju 2012 svoj celotni poslovni delež prenesel na Simona Kifleja, sicer brata predsednika upravnega odbora Finala, ki je preko družbe Fin-Go 75-odstotni lastnik Finala," je kritičen Matelič, ki opiše še drugi sumljiv primer: "Gre za ustanovitev hipoteke na hali v Kromberku v korist družbe NLB Leasing v vrednosti 1,430.000 evrov decembra 2011. Tudi iz tega razpolaganja s premoženjem družba Final ni poplačala svojih podizvajalcev." Odvetnik Matelič je še dejal, da je več podizvajalcev zoper Final in njegovega predsednika upravnega odbora že marca letos vložilo kazensko ovadbo zaradi suma storitve več gospodarskih kaznivih dejanj, vendar doslej ni nihče ukrepal.

Haddis Alem Kifle je začuden nad takšno reakcijo obrtniške zbornice oziroma podizvajalcev in pravi, da verjetno pobirajo informacije z ulice, da doslej ni odtujil nobenega premoženja, da prodaja podjetja poteka po veljavni zakonodaji, povezave z bratom pa ni želel komentirati.