DZ potrdil spremembe o načinu delovanja FŠO

FŠO je v zadnjih letih športnim organizacijam namenila letno od 10 do 13 milijonov evrov. Zakon je bil na dnevni red uvrščen po hitrem postopku in med drugim spreminja način izbora članov sveta ter združuje upravljanje sveta fundacije v okviru ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). Novela je 26. junija prestala obravnavo matičnega parlamentarnega odbora. S predlogom naj bi po navedbah vlade zagotovili transparentnost razdeljevanja javnega denarja za šport, v opoziciji pa nasprotno menijo, da bo novela povzročila podržavljanje športne sfere.

Novi svet FŠO bo imel namesto sedanjih 15 odslej 17 članov, od tega bo eden prišel z ministrstva za finance, dva iz občin (po eden iz vzhodnega in zahodnega dela države), ostalih 14 pa iz športnih zvez. Štirje bodo prišli iz olimpijskih športov individualnih športnih panog, dva iz ekipnih športov, dva iz občinskih športnih zvez po regionalnem ključu, enega bodo izbrali športniki med sabo, dva bosta predstavnika športnih zvez, ki se ukvarjajo pretežno z rekreacijo, dva iz neolimpijskih športov, invalidskih organizacij in miselnih športov, eden pa bo predstavnik trenerjev.

Člane sveta FŠO bo državnemu zboru v potrditev poslej predlagal strokovni svet za šport vlade, volitve pa bodo na odprti listi. Opozicija je vladnim stranem očitala, da se s tem jemlje vpliv civilne športne sfere v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki je doslej v okviru skupščine izbral devet od 15 članov sveta, in se praktično vse odločitve prenašajo na državo oziroma na ministrstvo. Za novelo je glasovalo 48 poslancev, 37 jih je bilo proti.

''Vilfanov zakon'' nepričakovano naprej

Novelo zakona o policiji, ki je namenjena preprečitvi nasilja in izgredov na slovenskih športnih prizoriščih - te se je po predlagatelju, nekdanjem košarkarju Petru Vilfanu, v javnosti prijel tudi vzdevek Vilfanov zakon - pa je nepričakovano prejel potrebno podporo za nadaljnjo obravnavo. Novela predvideva dve novi pooblastili policije v primeru navijaških izgredov. Omogočala bi izrek prepovedi udeležbe na športnih prireditvah od šestih mesecev do dveh let osebam, ki so jih zalotili pri prekrških in kaznivih dejanjih v zvezi s športno prireditvijo, in prepoved potovanja na tekmovanja tistim osebam, ki že med potjo kršijo javni red in mir.

Kot je opozoril predlagatelj zakona Vilfan, je čas, da se tudi v Sloveniji naredi korak naprej v boju s huliganizmom, ki nima nobene zveze s športom oziroma navijaštvom. Tudi zaradi evropskega košarkarskega prvenstva 2013, ki ga bo gostila Slovenija.

Koalicijske stranke so sicer v torkovi razpravi napovedale, da bodo podprle zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki ga pripravljajo na pristojnem ministrstvu in ki naj bi celovito urejal ta vprašanja. Pred današnjim glasovanjem pa je podporo omenjeni noveli napovedal tudi prvak Državljanske liste(DL) Gregor Virant. Kot je pojasnil v obrazložitvi glasu, je predlog dober in "včasih je treba podpreti tudi kak predlog opozicije".