Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj pravi, da so protestno izjavo pripravili "v skrbi in zaradi strahu, da ne bi v Sloveniji naredili premikov v izobraževanju, ki bi lahko dolgoročno škodili kakovosti javnega šolstva in predvsem izobrazbeni ravni slovenskih državljanov".

"Podpisniki verjamemo, da je izobrazba največ kar ima ta država glede na to, da naftnih polj in zlatih rudnikov nimamo," pravi Štrukelj in dodaja, da je treba zato vse spremembe na tem področju skrbno premisliti.

Podpisniki so namreč prepričani, da vlada in ministrstvo "nepremišljeno z ne dovolj velikimi posvetovanji s stroko in drugimi udeleženci spreminjat stvari". Rigorozno varčevanje v izobraževanju po Štrukljevem mnenju ne pomeni izhoda iz krize. "To je misija nemogoče. Morali bi več investirati, več skrbi posvetiti nadarjenim otrokom in se več posvetiti tistim, ki potrebujejo našo pomoč," je jasen Štrukelj.

Aroganten nastop oblasti do zaposlenih, ravnateljev, staršev in dijakov

Z izjavo po njegovih besedah želijo opozoriti na neustrezen odnos ministrstva pri združevanju srednjih šol in na "aroganten nastop oblasti do vseh udeležencev" - zaposlenih, ravnateljev, staršev in dijakov. Zahtevajo, da ministrstvo napovedano združitev umakne, dokler ne pripravi ustreznih strokovnih analiz posledic združevanja. Terjajo tudi, da ministrstvo v nameravane spremembe vključi vodstva šol in zaposlene ter dijake in njihove starše.

Podpisniki tako zavračajo vladno namero po dodatni obremenitvi strokovnih delavcev v vrtcih in šolah ter se pridružujejo opozorilu, da imajo vsi pedagoški delavci poleg neposredne pedagoške obveznosti še drugo delo. Nasprotujejo povečanju števila otrok in učencev v oddelkih, ker bi se tako posledično znižala kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Prav tako nasprotujejo zaostrovanju tudi vseh drugih standardov in normativov, ki bi ogrozili doseženo kakovost v slovenskih vrtcih in šolah.

Hkrati podpirajo protest enajstih dekanov fakultet, ki izobražujejo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, in Filozofske fakultete proti uničenju in razvrednotenju visokega šolstva.

Podpisniki

Protestno izjavo so sicer podpisali predstavniki Sviza, sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, sindikata direktorjev in ravnateljev, združenj ravnateljic vrtcev in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, skupnosti vrtcev, društva ravnateljev, zveze srednjih šol in dijaških domov, dijaške organizacije, zveze društev pedagoških delavcev, društva šolskih svetovalnih delavcev, društev učiteljev podružničnih šol in šolskih knjižničarjev.

Jutri bo podpisnike na prošnjo Sviza sicer sprejel predsednik države dr. Danilo Türk, je na današnji izjavi za novinarje povedal Štrukelj.