FŠO je v zadnjih letih športnim organizacijam namenila letno po 10 do 13 milijonov evrov. Zakon je bil na dnevni red uvrščen po hitrem postopku in med drugim spreminja način izbora članov sveta ter združuje upravljanje sveta fundacije v okviru ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). Novela je sicer 26. junija prestala obravnavo matičnega parlamentarnega odbora. S predlogom naj bi po navedbah vlade zagotovili transparentnost razdeljevanja javnega denarja za šport, v opoziciji pa nasprotno menijo, da bo novela povzročila podržavljanje športne sfere.

Novi svet FŠO bo imel namesto sedanjih 15 odslej 17 članov, od tega bo eden prišel iz ministrstva za finance, dva iz občin (po eden iz vzhodnega in zahodnega dela države), ostalih 14 pa iz športnih zvez. Štirje bodo prišli iz olimpijskih športov individualnih športnih panog, dva iz ekipnih športov, dva iz občinskih športnih zvez po regionalnem ključu, enega bodo izbrali športniki med sabo, dva bosta predstavnika športnih zvez, ki se ukvarjajo pretežno z rekreacijo, dva iz neolimpijskih športov, invalidskih organizacij in miselnih športov ter en predstavnik trenerjev. Člane sveta FŠO bo državnemu zboru v potrditev poslej predlagal strokovni svet za šport vlade.