Novelo, s katero se ukinja svet za varstvo okolja, je predlagalo 12 koalicijskih poslancev. Ob tem so poudarili, da ukinitev ni posledica slabega dela sveta in ne pomeni nezaupanja v delo njegovih članov, temveč v trenutnih javnofinančnih razmerah predstavlja enega nujnih parcialnih varčevalnih ukrepov na strani DZ. Prihranek bo glede na proračunsko postavko znašal 120.000 evrov letno.

Ukinitev po navedbah predlagateljev ne bo imela negativnih posledic za varstvo okolja in trajnostni razvoj, saj država na tem področju financira prek 250 nevladnih organizacij, v okoljskih vladnih službah pa je zaposlenih prek 700 javnih uslužbencev.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sicer že pripravilo svoj predlog sprememb zakona o varstvu okolja, ki vsebuje nekatere nujne ukrepe za spodbujanje gospodarstva in odpravo administrativnih bremen. Ta predlog pa zaenkrat ne vsebuje določb, ki bi urejale tovrstna telesa.

Hkrati ministrstvo pripravlja tudi obsežnejše spremembe zakona, ki jih bo v DZ poslalo jeseni. Kot je napovedalo, bo v tem okviru preučilo tudi možnost ustanovitve sveta kot svojega posvetovalnega telesa.