Zagovorniki so zahtevali tudi izločitev predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Antona Panjana, vendar je sodni senat vse njihove zahteve zavrnil kot neutemeljene. Tako se ne bo izločil iz postopka, na sodišču pa se je nadaljevalo zaslišanje prič.

Zagovornica obtožene Marte Bertoncelj, Anka Kozamernik, je sodni senat k izločitvi iz postopka pozvala, saj je po njenem mnenju podan resen dvom, da ta senat ne sodi nepristransko in so podani razlogi za njegovo izločitev. Sodni senat je namreč danes sklenil, da bo o zahtevi Kozamernikove po izločitvi dokazov odločil do konca glavne obravnave in ne danes.

Senat po besedah zagovornice tako ignorira zakon o kazenskih postopkih, zaradi česar se obtoženi Bertoncljevi odvzema pravica do pritožbe in poštenega sojenja v tej zadevi. "Vsekakor je bilo med obravnavami dovolj časa, da bi senat o tem odločil," je dodala.

Zahtevala je tudi Panjanovo izločitev, saj je ta po njenih besedah v preteklosti že zavrnil Škrabčevo izločitev, zato dvomi v kritičnost njegovega odločanja. Zahtevi so se pridružili tudi preostali zagovorniki, obravnava pa je bila prekinjena zaradi odločanja senata.

V nadaljevanju je bil zaslišan davčni inšpektor Alojz Vrbnjak, ki je pojasnjeval ozadje preiskave poslov Merkurja. Dejal je, da je bilo v preiskavi ugotovljeno, da je šlo pri prodaji trgovskega centra Primskovo za navidezen posel. "Šlo je za krog navideznih poslov, namesto da bi bilo stanje takšno, kot je bilo že ob začetku," je dodal. Odločba o tem sicer še ni pravnomočna, saj je bila na odločbo podana pritožba. Več podrobnosti preiskave sicer ni smel pojasnjevati, saj gre za davčno tajnost.

Pričala je tudi Mojca Pogačnik, ki je bila zaposlena v tajništvu finančnega oddelka Merkurja. Dejala je, da je obtoženemu Milanu Jelovčanu večkrat v podpis prinesla pogodbe, za katere ta ni imel časa, da bi jih pred podpisom prebral.

Obtožnica Kordežu, nekdanji nadzornici Merkurja in direktorici Merfina Marti Bertoncelj, nekdanji Merkurjevi izvršni direktorici za finance Janji Krašovec, članu Kordeževe uprave Milanu Jelovčanu ter koroškemu gradbenemu podjetju Kograd Igem in njegovemu direktorju Otu Brglezu očita zlorabo položaja in ponareditev listin oziroma pomoč pri izvršitvi kaznivih dejanj. Krašovčeva se je sicer danes prvič udeležila obravnave.

Pri preprodaji trgovskega centra Primskovo naj bi obtoženi sklenili za Merkur škodljiv posel, zaradi katerega je bilo podjetje odškodovano za več kot deset milijonov evrov. Ob tem pa naj bi obtoženi sebi in Merfinu pridobili protipravno premoženjsko korist.

Po pojasnilih tožilca Jožeta Kozine se je Merkur brezplačno odpovedal predkupni pravici v korist Merfina, ki je s posojilom, ki ga je dobil od Merkurja, kupil trgovski center ter ga v roku nekaj dni prodal naprej koroškemu gradbenemu podjetju Kograd Igem. Da bi protipraven posel skrili, so čez pol leta nepremičnino prodali nazaj Merkurju, razlika v višini deset milijonov evrov pa je ostala Merfinu, ki jo je razdelil lastnikom.