Hilda Tovšak se s tožilstvom ni želela pogajati za milejšo kazen, ki bi ji po novem zakonu pripadala, če bi priznala krivdo za očitano kaznivo dejanje. Tudi drugoobtožena Branka Gabriel ni priznala krivde.

Tovšakova in Gabrielova sta obtoženi neupravičene uporabe in prilastitve sredstev iz blagajne vzajemne pomoči delavcev treh družb Vegrada. Za poslovanje od začetka leta 2009 do sredine leta 2010 sta namreč neupravičeno uporabili nekaj več kot 420 tisoč evrov sredstev iz omenjene blagajne.

Del teh sredstev, ki so bila namenjena družinam dveh umrlih delavcev, sta Tovšakova, ki jo je doslej doletelo kar 24 kazenskih ovadb, in Gabrielova vrnili v blagajno vzajemne pomoči, tako da sta delavce in podjetniški sindikat dejansko oškodovali za okoli 220.000 evrov.

Zagovornik Hilde Tovšak Boris Kanduti je sodišču predlagal celo vrsto dokazov, ki bi se obravnavali na glavni obravnavi in s katerimi bi dokazal, da je Tovšakova nedolžna. Predlagal je tudi več prič. Med drugim pa Kanduti želi dokazati, da sta izvršni odbor Vegradovega sindikata in družbe Vegrad sklenila dogovor, da se lahko denar iz blagajne vzajemne pomoči posoja Vegradu oziroma njenim družbam. Po njegovem naj bi obstajal zapisnik tega sestanka, vendar priznava, da ga še ni dobil v roke. Dodal je, da bo dokaz poskušal pridobiti do naslednje obravnave, če mu to ne bo uspelo, pa naj bi po njegovem predlogu sodišče zaslišalo tiste ljudi iz sindikata, ki so bili na sestanku prisotni.

Zagovornik Gabrielove Rafael Mohorko je podprl vse Kandutijeve predloge in ocenil, da njegova stranka potrebuje primeren čas, da se o teh dokazih izjasni nemudoma ali na naslednjem naroku. Mohorko je predlagal zaslišanje številnih prič, med drugim tudi treh stečajnih upraviteljic Vegradovih družb.

Sodnica Ingrid Lešnik, ki je vodila današnji narok, je glavno obravnavo razpisala za 10. oktober, do 5. septembra pa pričakuje točne naslove vseh predlaganih prič, nato bo vpletene v zadevo pisno obvestila, kdo bo zaslišan in kdo ne.

Zagrožena kazen za omenjeno kaznivo dejanje je od enega do osmih let zapora.