Uredba določa delitev sredstev med visokošolskim ustanovami. Njena sprememba po zagotovilih ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) ne spreminja sistema delitve sredstev in ne spreminja bistveno razmerja med visokošolskimi organizacijami.

Po mnenju univerze pa je pravno nedopustno, da se stanje, ki je v nasprotju z ustavo, kot je bilo ugotovljeno z odločbo ustavnega sodišča s 14. aprila 2011, nadaljuje in celo spreminja na enak način.

Ob tem dodajajo, da imata MIZKŠ ter vlada legitimno pravico, da predlagata način financiranja visokega šolstva. Vendar to lahko storita na ustaven in zakonit način samo tako, da državnemu zboru predlagata sprejem ustreznega zakona. Če opozorilo univerze ne bo upoštevano, bodo takoj po morebitnem sprejemu uredbe ponovno zahtevali presojo ustavnega sodišča.

Le štiri dni za pripombe

Poudarjajo tudi, da je bil rok za pripombe in predloge nerazumno kratek - štiri dni. Predlagano besedilo uredbe je bilo namreč javno objavljeno šele 5. julija, rok za pripombe pa je potekel v ponedeljek ob polnoči.

Sicer pa univerzi menijo, da pri osnutku uredbe gre za nov poseg v ustavno zagotovljeno avtonomijo državnih univerz. Kot navajajo, spremembe nalagajo nove obveznosti (poročanje o sanaciji), kar lahko univerzi naloži le zakon. Pri financiranju sicer ustava predvideva omejitev te avtonomije, vendar predpisuje, da se način financiranja določi v zakonu.

"Celo zakonska materija je glede na ustavo omejena, zato je tem bolj nedopustno in v nasprotju z ustavo, da poskuša vlada s podzakonskim aktom posegati na področje avtonomije," poudarjajo.

So tudi proti predlogu, da se pri morebitnem rebalansu proračuna ali spremembi višine razpoložljivih letnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost za leto 2012 naknadno spremeni njihova višina. To je v nasprotju s členom, ki pravi, da se v primeru nezadostnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost ta sorazmerno zmanjšajo do razpoložljivih letnih proračunskih sredstev, poudarjajo na univerzi.

Lanski proračun 330 milijonov evrov

Posebej pa opozarjajo, da predlagana vsota - dobrih 164 milijonov evrov - ne omogoča izvedbe bolonjske reforme in pozivajo MIZKŠ, da javnosti pojasni "stališče do izpeljave zakonsko sprejetih obveznosti do študentov".

Prav tako opozarjajo, da je bil lanski proračun UL 330 milijonov evrov, sredstva po uredbi pa predstavljajo manj od polovice denarja, potrebnega za delovanje univerze. Vsa ostala sredstva sicer pridobijo izključno na osnovi razpisov. Delež stabilnih sredstev za delovanje UL je enostavno premajhen za kvalitetno delovanje, še dodajajo na univerzi.

Do osnutka novelirane uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov sta se senat univerze in kolegij dekanov opredeljevala na skupni seji v ponedeljek.