"V športu je športnikov in športnih delavcev, ki imajo posebne zasluge zelo veliko, vendar so zelo redki dobili izjemno pokojnino, kar že samo po sebi predstavlja diskriminacijo športa v primerjavi z nekaterimi drugimi družbenimi področji. Vsi, ki jim je bila dodeljena ta pravica, so izjemno zaslužni za dosežke, za razvoj športa in prepoznavnost Slovenije. O tem so v preteklosti presojale različne slovenske vlade. V OKS menimo, da bi bilo neprimerno, če bi se te ocene naknadno spreminjale, pokojnine pa zmanjševale," je zapisal v pismu predsednik OKS Janez Kocijančič.