"Ugovor lahko vloži vsakdo, pomembno pa je, da navede svoje osebne podatke in razlog, zakaj je po njegovem mnenju v konkretnem primeru prišlo do napake pri izplačilu," je povedal predstavnik za stike z javnostjo na zavodu Branko Kokot.

Ugovore bodo obravnavali individualno

Ugovore bodo po njegovih besedah obravnavali individualno. "V konkretnem primeru bomo pogledali v dosje in ugotovili, ali se navedbe upokojenca iz ugovora lahko upoštevajo ali ne," je pojasnil. Vsak upokojenec, ki bo podal ugovor, bo prejel pisni odgovor zavoda.

Spomnil je, da je Zveza društev upokojencev Slovenije sicer pripravila poseben obrazec, na katerem posameznik lahko zahteva izplačilo neizplačanega dela pokojnine. Vendar pa podaja ugovora na obrazcu v postopku na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanju ni nujna, je povedal.

Predlogu novele varčevalnega zakona "ne moremo reči drugače kot poceni politična demagogija"

Opozoril je, da zavod po zakonu o upravnem postopku izdaja odločbe o pravicah, v primeru uskladitve pokojnin, tudi v primeru negativne uskladitve, pa odločb ne izdaja.

Stanje se je normaliziralo

Po Kokotovih besedah so sicer od 27. junija do ponedeljka na številko za informacije glede izplačila pokojnin po zakonu za uravnoteženje javnih financ prejeli približno 6800 klicev. "Zdaj se je stanje normaliziralo in na telefonske klice odgovarja le še šest sodelavcev, medtem ko jih je bilo sprva 20," je dejal.

Upokojenci vlado glasno opozorili na posege v pokojnine

Zveza svobodnih sindikatov je julija že vložila na ustavno sodišče zahtevo za presojo ustavnosti dela varčevalnega zakona, ki omejuje pravico do letnega dodatka za upokojence in znižuje pokojnino določenim skupinam upravičencev. Pri varuhu človekovih pravic pa napovedujejo, da bodo zahtevo vložili do konca meseca. Po opozorilu varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek-Travnik bi zaradi pokojnin lahko na sodišča prišlo več tisoč zadev.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je določil, da se pokojnine, za katere izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, že junija znižajo. Med upokojenci, ki so se jim pokojnine znižale, je približno 8000 tistih, ki so del delovne dobe prebili v nekdanji SFRJ, približno 7500 pa borcev NOB.