Študentje ekonomije in drugih družboslovnih ved iz cele Evrope in drugih delov sveta, se bodo v tri tedne trajajočem programu seznanili s slovensko zgodovino, gospodarskim in političnim sistemom, obiskali slovenska podjetja ter spoznali kulturne in naravne lepote Slovenije. Ljubljanska poletna šola LSS je vsekakor stičišče številnih kultur in mednarodnih perspektiv, kar udeleženci vsako leto izpostavijo kot izjemno osebno izkušnjo. Intenzivni izobraževalni proces poteka v medkulturnih skupinah s poudarkom na skupinskem delu in primerih iz prakse.

Študenti ob koncu predavanj opravijo izpit, kar jim prinese kreditne točke, ki jih uveljavljajo na svoji matični šoli. Domači in tuji predavatelji na Poletni šoli so strokovnjaki s področja ekonomije in poslovnih ved, pa tudi drugih družboslovnih področij. Poletne šole postajajo v svetu vse bolj razširjena oblika izobraževanja, saj postajajo del redne dejavnosti in tudi obveznost študentov, da preživijo določen del študijskih obveznosti v tujini.

Letošnja novost Poletne šole 2012 na Ekonomski fakulteti je Ljubljana Executive Summer School, štiridnevni seminar z naslovom “The Persuasive Change Leader«. Namen seminarja je razvijati vodstvene sposobnosti managerjev, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti in inovativnosti podjetja. Priznana irska strokovnjaka na področju izobraževanja managerjev iz Dublin City University, prof.dr. Patrick Flood in prof. dr. John Mc Mackin, sta program seminarja oblikovala v takšni obliki, da bodo udeleženci, mednarodni managerji z večletnimi delovnimi izkušnjami, pridobili znanje in ga takoj uporabili pri svojem delu.