Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport je 5. julija objavilo osnutek sprememb uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov ter zainteresirano javnost pozvalo, da svoje pripombe in predloge doda do 9. julija. Sindikalna stran v skupini za pripravo socialnega sporazuma za področje "znanja in ustvarjalnosti kot temelja razvoja" je ministrstvo pozvala, naj podaljša rok in rešitve tudi formalno predstavi. To možnost je MIZKŠ zavrnilo, saj se s spremembami mudi zaradi uskladitve z rebalansom proračuna.

Sindikalna stran je dejala, da ministrstvo s svojim odnosom kaže na neresnost in "popolno nepripravljenost na demokratično razpravo o vprašanjih, ki so za razvoj države ključna". Na ministrstvu pa so bili nad javnim protestom sindikalne pogajalske strani presenečeni.

Do osnutka uredbe sta se včeraja opredelila tudi kolegij in senat Univerze v Ljubljani, ki sta izrazila nestrinjanje z osnutkom. Rektor UL dr. Stanislav Pejovnik je za Delo dejal, da so se vsi strinjali, da je poleg prekratkega časovnega roka "nesprejemljivo, da prihaja ministrstvo s predlogom, ki ignorira sklep ustavnega sodišča, saj terja, da mora financiranje visokega šolstva urejati zakon in ne uredba". Dodal je še, da so ugotovili, da je uredba poleg uskladitve z rebalansom uvedla še dodatne predpise.

"Po predvidenih spremembah moramo pripraviti sanacijski načrt, če ob polletju poslujemo negativno, kar je zelo pogosto tudi zaradi ministrstva, ki nas neredno financira. Prav tako spremembe dodatno zapletajo enotno evidenco visokega šolstva, ker terjajo vnašanje podatkov v evidenčni in analitski sistem visokega šolstva (eVŠ). To definitivno ne sodi v to uredbo, temveč se lahko rešuje le z že omenjenim zakonom o financiranju,“ je pojasnil.

Preberite: Sindikalisti protestirajo proti načinu obravnave uredbe o financiranju visokošolskih zavodov

Na blogu Kvarkadabre, časopisa za tolmačenje znanosti, so objavili del uredbe, v katerem so navedene popravljene številke o javnem financiranju za leto 2012, in jih primerjali z letom 2011. Oglejte si v tabeli:

Leto 2012 Leto 2011
Univerza v Ljubljani 164.012.996,20 178.308.196,56
Univerza v Mariboru 52.790.066,02 56.438.714,14
Univerza na Primorskem 12.662.757,73 13.501.865,29
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 492.619,11 546.924,29
Univerza v Novi Gorici 2.055.446,77 2.223.820,62
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 1.135.046,05 1.228.024,41
Fakulteta za državne in evropske študije 890.278,27 963.206,25
Fakulteta za državne družbene študije v Novi Gorici 479.182,31 518.434,98
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1.039.931,11 1.125.118,04
Gea College - Fakulteta za podjetništvo 422.978,72 457.627,42
Visoka šola za dizajn v Ljubljani 769.895,46 832.962,17
Visoka šola za tehnologije in sisteme 341.371,23 369.334,97
Visoka šola za tehnologijo polimerov 328.676,45 355.600,29
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 667.853,08 722.560,89
Visoka šola za varstvo okolja 479.300,61 518.562,97
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 662.930,10 717.234,64
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 661.309,79 715.481,60