Sredstva bodo namenjena podjetjem, ki zaposlujejo in usposabljajo raziskovalce ali razvojni kader v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah. S sofinanciranjem se bo podprlo podjetja pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpis je namenjen krepitvi razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah. Javni razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo raziskovalno-razvojno dejavnost za podjetja, pri tem pa so javni zavodi izključeni.

Prijavitelji lahko za izvajanje svoje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanja sofinanciranja za zaposlitev oz. usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi razvojno-raziskovalni skupini.

Prav tako lahko sofinancirajo zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji, zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine ali pa zaposlitev študentov, ki bodo v šestih mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij druge ali tretje stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na zavodu za zaposlovanje.

Na javni razpis se bodo lahko z eno vlogo prijavile osebe zasebnega prava, ustanovljene po zakonu o gospodarskih družbah, ter zavodi, ki poslujejo vsaj eno poslovno leto pred oddajo vloge na javni razpis in imajo najmanj pet zaposlenih. Omejitev glede velikosti podjetja ne velja za podjetja, ki so člani tehnološkega parka ali univerzitetnega inkubatorja.

Upravičeni stroški bodo izračunani po sistemu standardnega stroška na enoto. Upravičenost stroškov bodo prejemniki sredstev v posameznem obdobju financiranja dokazovali z dokazili o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje.

Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se bo izvajal v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.