Vlada je predlagala, da DZ predloge zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, novele zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, novele zakona o splošnem upravnem postopku ter novele zakona o gospodarskih družbah obravnava po nujnem postopku.

Pozitivna Slovenija in SD sta bili proti. Ker vodje poslanskih skupin razprave o tem niso končali, bodo sejo nadaljevali po koncu današnjega rednega zasedanja DZ.

Vlada želi s temi zakoni poenostaviti postopke in omogočiti zagon gospodarske rasti, je povzel generalni sekretar vlade Božo Predalič.

Zakoni po nujnih postopkih, ki gospodarstvu ne pomagajo

Vodja poslanske skupine PS Jani Möderndorfer je protestiral, da vlada te zakone želi peljati po nujnem postopku in da razlogov za to ni. "Nihče vam ne očita, da naj teh predlogov ne obravnavamo in nihče vam ne očita, da niso potrebni. Ves čas govorim le o neprimernem načinu in postopkih, po katerih jih peljete skozi DZ," je poudaril.

Podobno je ocenil vodja poslanske skupine SD Janko Veber. Obravnavo po nujnem postopku bi si po njegovem zaslužil le predlog novele zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, vsi ostali pa gospodarstvu ne pomagajo. "Ob vsem spoštovanju do vaših prizadevanj za pomoč gospodarstvu ima ta pomoč smisel le, če je pravno usklajena," je poudaril.

Bolj kot je nujno, bolj so proti

Medtem je vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko ocenil, da "bolj kot je nujno, bolj so določeni proti".

Pri predlogu zakona o preprečevanju zamud pri plačilih gre za vnovičen poskus za izboljšanje plačilne discipline, saj je lani spomladi sprejeti zakon ni zmanjšal, je spomnil Predalič.

Vlada DZ v sprejem po nujnem postopku predlaga novega, v katerega je med drugim vgradila izvršnico. Gre za abstrakten vrednostni papir, s katerim se dolžnik zaveže plačati določen znesek. Möderndorfer je vladi očital, da uvaja nov instrument, ki ni preverjen in o njem ni bilo resne razprave.

Čimprejšnje sprejetje predloga novele zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov je po Predaličevih besedah pomembno zato, da se preprečijo težko preprečljive posledice za državo. Z njo se na novo ureja opravljanje strokovnih nalog, za posamezne strokovne naloge promocije pa zakon predvideva izbor izvajalca z javnim razpisom. Natančneje se določajo pristojnosti sveta za promocijo pri pripravi strateškega načrta promocije.

Privatizacija javnega sektorja

Predlog novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predvideva več ukrepov, ki pomenijo spodbude za gospodarstvo. Z njo namerava ustaviti aktivnosti za ustanovitev javnega nepremičninskega sklada. S predlogom novele zakona o splošnem upravnem postopku pa se izenačuje upravne in notarske overovitve, na Pošto Slovenije pa prenaša naloge s področja državne informatike.

Kot je med drugim opozoril Veber, gre pri tem za privatizacijo javnega sektorja, saj se to dela brez javnega razpisa, poleg tega pa se prenaša na Pošto Slovenije naloge, s katero v javnem sektorju doslej niso imeli težav.

Predlog novele zakona o gospodarskih družbah po Predaličevih navedbah odpravlja slabosti obstoječe zakonodaje, na katera opozarjajo posamezni deležniki. Predlog odpravlja pomanjkljivosti v zvezi s členom, ki ureja nasprotje interesov, skrajšuje rok za izbris podjetnika, omogoča družbam plačilo Ajpesu po objavi letnega poročila, omogoča prenos podjetja podjetnika na njegove družinske člane ter nalaga dolžnost predlaganim članom nadzornega sveta ali upravnega odbora, da se na skupščini, ki odloča o njihovem imenovanju predstavijo.