Dijaki morajo svojo prijavo za štipendiranje oddati do 5. septembra, študenti pa mesec pozneje, to je do 5. oktobra. Svojim prijavam morajo priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto, dokazilo o doseženem učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja, dokazilo o izrednih dosežkih na posameznem področju, dokazilo o trajanju študija v tujini in življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in kariernih ciljev. Na mestni občini bodo dosežke in študijski uspeh prijavljenih dijakov in študentov ocenili na podlagi meril za dodelitev štipendij. O rezultatih razpisa pa bodo vse prijavljene obvestili najpozneje v dveh mesecih od potka roka za prijavo na razpis. Več o razpisnih pogojih in zahtevah si dijaki in študenti lahko ogledajo na spletni strani mestne občine pod zavihkom Razpisi, razgrnitve in javne obravnave.

Občina bo dijakom nakazala 110 evrov štipendije na mesec, študentje dodiplomskega in enovitega magistrskega študija bodo prejeli štipendijo v višini 179 evrov, študentje podiplomskega študija pa 213 evrov. Največje mesečne štipendije bo mestna občina namenila dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki se izobražujejo v tujini. Ti bodo na mesec prejeli 426 evrov štipendije.