Denar bo namenjen razvoju urbanih naselij ter za ekonomsko, izobraževalno, okoljsko in socialno infrastrukturo. Programe razvoja morajo najprej potrditi sveti regij, nato ministrstvo, šele potem pa se občine lahko prijavijo s konkretnimi projekti. Za prijavo imajo čas le do konca leta, ko morajo imeti tudi gradbena dovoljenja. Na Gorenjskem bo svet regij, ki ga sestavljajo vsi gorenjski župani, danes potrdil program, "vreden" 28,8 milijona evrov. Gorenjci pričakujejo 14 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Tudi iz drugih delov države ministrstvo doslej še ni prejelo konkretnih vlog, saj so posamezne regije izvedbene načrte sicer že oddale, a jih (podobno kot Gorenjci) dopolnjujejo in dokončno sprejemajo.

Občine se na evropski razpis pripravljajo že leto dni

Kot smo v Dnevniku že opozarjali, evropski denar občinam pride še kako prav. Dejstvo je, da bodo v prihodnjih letih lahko izpeljale le tiste projekte, ki bodo podprti z evropskim denarjem, zato je zelo pomembno, da imajo v predalih že pripravljene projekte in zagotovljen denar za lastno udeležbo. Na ta, zadnji razpis, so se občine pripravljale že leto dni. Mnoge zelo temeljito, številne pa zelo slabo, tudi zato, ker so že zdaj prezadolžene in nimajo denarja niti za lastno udeležbo. Potrjene projekte bo Evropska unija lahko sofinancirala največ v višini 85 odstotkov upravičenih sredstev. "Največje potrebe so po projektih, kot so kanalizacija, domovi za ostarele, vrtci, obnova mestnih jeder. Projekti, kot so gradnja lokalnih cest in športne infrastrukture, pa tokrat ne pridejo v poštev," je razložila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj Monika Kirbiš Rojs.

Najvrednejši, pa tudi najbolj zanimiv projekt na Gorenjskem bo prijavila občina Tržič. Gre za 3,7 milijona evrov vredno popolno prenovo tržiškega kopališča, ki so ga poimenovali kar Gorenjska plaža. Od Evropske unije pričakujejo 2,7 milijona evrov, kar pomeni, da bo občina, ki je zadnja leta ogromno denarja namenila za sofinanciranje prav tako z evropskim denarjem podprte gradnje kanalizacije, morala sama zagotoviti še milijon evrov. "Nismo prezadolženi, svoj delež bi lahko financirali tudi iz rednih sredstev. Ne gre za nepremostljiv problem," je pojasnil župan Tržiča Borut Sajovic, ki gradbeno dovoljenje pričakuje do prvega decembra, začetek gradnje pa poleti prihodnje leto. Načrtujejo gradnjo parkirišča pod kopališčem, stopnišče do kopališča in naprej proti Bistrici, popolnoma nov gostinski in turistični objekt in prenovo kopališča z bazeni, podobnimi tistim v toplicah. "Ključni del bo plaža, ki bo zvečer služila kot kulturno središče na prostem. Nekakšne tržiške Križanke," je pojasnil Sajovic.

Škofjeločani za ureditev trga in kolesarskih poti milijon evrov lastnih sredstev

Največ denarja si na Gorenjskem obetajo v Škofji Loki, saj so prijavili projekt ureditve Cankarjevega trga v mestnem jedru in medobčinski projekt nadaljevanja urejanja kolesarskih poti po Loškem. Sami bodo morali zagotoviti več kot milijon evrov samo za Cankarjev trg. Župan Miha Ješe pravi, da bodo denar dobili iz naslova opremljenosti zemljišč, se pravi ga bodo "pobrali" od občanov. V Škofji Loki pa že vrsto let upajo in čakajo na nov dom za starejše in vsaj en nov večji vrtec. Trenutni razpis je namenjen (tudi in predvsem) tovrstnim projektom. "Nismo se mogli prijaviti, ker za dom za starejše skupaj z zasebnim partnerjem nismo dobili koncesije. Za vrtec v vojašnici pa še delamo projekte. Prav tako veliko truda in denarja vlagamo v dokončanje sistema kanalizacije in vodovoda, zato morajo drugi projekti počakati," je razložil Ješe.

V Kranju nimajo denarja za evropske projekte

Največja in edina mestna občina na Gorenjskem je prijavila zgolj skupen gorenjski projekt elektronskega zbirnega katastra zemljišč, vrednega slabih 400.000 evrov. Ali to pomeni, da mestna občina Kranj nima vizije razvoja ali pa enostavno nima denarja za lastno udeležbo? "Ves denar bo šel za gradnjo kanalizacije. Gre za projekt Gorki, ki je vreden 53 milijonov evrov, sami moramo dati 15 milijonov evrov. Če bi nam država omogočila, da bi si pomagali z zasebnim partnerjem, bi prihranili teh 15 milijonov in se lahko prijavili še s kakim drugim projektom. Tako pa smo že zdaj zadolženi, jeseni bo še huje in enostavno si ne moremo privoščiti lastne udeležbe pri evropskih projektih. Smo v veliki zagati in vzeli smo pač tisto, kar si lahko sami privoščimo. Tudi v številnih drugih občinah je enako," je pojasnil podžupan mestne občine Kranj Bojan Homan.