Po predlogu se cene programov v javnih vrtcih zvišujejo zaradi povečanja sredstev za materialne stroške, obenem pa se znižujejo tudi mestni popusti za starše. Tako bodo starši po novem za vrtec plačevali od dva do 36 evrov več.

Zaradi izgub, ki jih beležijo v Javnem podjetju Žale, je predlagana tudi podražitev cen pogrebnih storitev za 7 odstotkov in najemnin za grobove za 8,8 odstotka.

Prav tako je na dnevnem redu predlog za podražitev šolskih mesečnih vozovnic za mestni prevoz, ki zdaj stanejo 17 evrov, za tri evre. A podražitev bo, če bo predlog potrjen, začela veljati le, če se do 1. septembra ne uveljavi enoten sistem subvencioniranja šolskih vozovnic na ravni države. Vlada je sicer konec junija sklenila v DZ poslati predlog novele, ki ureja enotno subvencioniranje prevoza dijakov in študentov z javnim prometom.

Potem ko je ustavno sodišče oktobra lani zaradi neskladja z ustavo odpravilo poimenovanje ceste po Titu iz leta 2009, je pred mestnimi svetniki danes v okviru več predlogov poimenovanj tudi predlog poimenovanja te ceste Štajerska cesta, kakor se že imenuje nadaljevanje te ceste.

Med prostorskimi akti bodo svetniki obravnavali predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova, s katerim se predvideva ureditev zadrževalnika, brežin Glinščice in prometna ureditev tamkajšnjih cest.

Na dnevnem redu je tudi predlog o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Poslovno-upravni center Zalog. Kot piše v gradivu, je edini sposoben ponudnik za izvedbo promotor projekta Spar Slovenija, saj je lastnik zemljišč, ki so potrebna za realizacijo projekta.

Svetnike čaka še obravnava sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Gre predvsem za spremembe na področju dodeljevanja bivalnih enot, je konec tedna pojasnila direktorica sklada Jožka Hegler.

Heglerjeva je povedala, da bodo povečali površinski normativ za eno in dvočlanska gospodinjstva, kar je posledica tega, da skušajo čim več bivalnih enot urediti tako, da so znotraj njih tudi sanitarije oziroma kuhinjska niša. Dopolnili so tudi določbe glede stanovanjskih enot in stavb za posebne namene. Enote bodo tako lahko dodelili tudi za izvajanje rejniške dejavnosti.