Po podatkih o številu kaznivih dejanj so poletni meseci (junija-septembra) med varnejšimi glede števila vlomov v nepremičnine. Kljub temu pa je treba vedeti, da imajo storilci zaradi odsotnosti lastnika več časa za pripravo na kaznivo dejanje, več časa za izvršitev in več časa za "brisanje sledov".

Nepremičnine naj nikoli ne dajejo videza, da so lastniki odsotni

Pred odhodom pa lahko lastnik sam namesti časovno stikalo, v katerega vklopi luči, avdionaprave, ki se bodo ob naključnih časovnih intervalih vklopile in izklopile (pri tem je treba upoštevati standarde požarne varnosti). Če je v objektu alarmna naprava, je priporočljivo, da je pred odhodom "servisirana" in pravilno nastavljena ter seveda vklopljena.

Nikakor ni priporočljivo puščati obvestil na avtomatskih odzivnikih telefonov, mobilnih telefonov ali elektronske pošte o odsotnosti zaradi počitnic. Obvestilo naj bo nedoločno, na primer: Trenutno nismo dosegljivi.

Prav tako ni priporočljivo, da se o odhodu na počitnice oziroma to, da boste zapustili dom zaradi počitnic, obvešča prek družabnih omrežjih spleta.

Na splošno pa se priporoča uporaba kombinacije mehansko-tehničnega varovanja, ki obsega od kakovostnih in vzdrževanih ključavnic na vratih, dodatnih ključavnic, mehanskih ovir, ki preprečujejo odpiranje oken, do vgrajene alarmne naprave, ki je lahko vezana na varnostno podjetje z licenco ali kam drugam (na primer mobilni telefon). Prav tako je priporočljiva namestitev luči, ki se aktivirajo s pomočjo senzorja na dvoriščih, ali saditev vrtnic ali drugih rastlin z bodicami pod okni...

Zelo odsvetujemo shranjevanje kartic (plačilnih, kreditnih...) skupaj z osebnimi gesli, tako imenovanimi PIN-številkami.

Embalaža in ograje

Očitni znak, ki lahko privabi storilce, je tudi embalaža, na primer novega televizorja ali drugih naprav, ki jo lastniki pustijo pred stanovanjskimi hišami ali poslovnimi objekti. Embalaža naj se odvrže na za to predvideno mesto (zabojnik, zbirna mesta...) oz. se pusti pred zabojnikom tik pred izpraznitvijo.

Za visokimi ograjami dvorišč niso "skriti" pred pogledi samo lastniki, ampak tudi storilci kaznivih dejanj. Zaradi tega priporočamo, da naj bodo ograje visoke največ meter, da so dvorišča urejena, da je grmičevje visoko okoli 60 centimetrov, tako da je možnost skrivanja čim manjša.

Policija priporoča, da ljudje doma ne hranijo svojih prihrankov, vrednih predmetov... "Skrita mesta" so lahko zelo predvidljiva. V vsakem primeru pa priporočamo, da se nakit, vrednejši predmeti, umetniška dela... podrobno fotografirajo. V primeru odtujitve bodo fotografije preiskovalcem v veliko pomoč.

Če lastnik opazi, da mu je bilo vlomljeno (ali v primeru sprožitve alarmne naprave), naj takoj obvesti policijo na telefonsko št. 113. Nihče naj ne vstopa v objekt. V njem je lahko še vedno storilec, prav tako pa lahko z vstopom osebe uničijo sledi, ki so pomembne za preiskovanje kaznivega dejanja. Vsekakor pa se vstopi v objekt v primeru, ko je treba zavarovati življenje in zdravje ljudi ali preprečiti nadaljevanje škode (izliv vode, požar...).

Samozaščitno obnašanje

Seveda je treba paziti tudi na počitnicah, na primer glede zaklepanja vozil in spravljanje z vidnega mesta vsega, kar bi zamikalo morebitne storilce, zaklepanje hotelskih sob, počitniških prikolic.

V poletnih mesecih se pogosto odpravimo na izlete, v naravo, na "kopalne" izlete, gremo nabirat gobe... Toplo priporočamo, da naj ne bo v vozilu na vidnem mestu ničesar, kar bi zamikalo storilce. Predmeti naj se že predhodno pospravijo vsaj v prtljažnik. Treba je vedeti, da materialna škoda, povzročena s samim vlomom, običajno presega materialno škodo odtujenega predmeta. Če je odtujena torbica z denarnico, pa je treba prišteti še posredno škodo, kot so preklic kartic, naročanje drugih, tatvine dokumentov in urejanje novih... Storilci iz vozil najpogosteje odtujijo navigacijske naprave, torbice, aktovke, denarnice, prenosne računalnike... Priporočamo tudi, da se lastniki vozil pri prodajalcih vozil pozanimajo, kaj obsega ponudba "alarmna naprava" na vozilu. Večina vozil kljub alarmnim napravam nima prostorskega varovanja vozila (torej sprožitev alarma ob nasilnem vstopu).