Na občini pojasnjujejo, da želijo z znižanjem najemnin pomagati gospodarskim subjektom, ki imajo zaradi padanja kupne moči prebivalstva in problematičnega stanja v gospodarstvu vedno več težav pri poslovanju. Prepričani so, da bodo najemniki z začasnim znižanjem najemnine lažje poslovali, hkrati pa bo občina tako spodbujala nove gospodarske dejavnosti in zapolnila še nezasedene poslovne stavbe in prostore v mestu.

To se lahko odrazi tudi v občinskem proračunu. V zadnjih dveh letih je bilo zaradi odpovedi najemnih razmerij za poslovne prostore v občinski blagajni letno okoli 56.000 evrov manj priliva. Za letos se predvideva upad prihodkov najemnin za še dodatnih 133.000 evrov.

V obdobju od leta 2010 do danes se je v mestu izpraznilo 33 poslovnih prostorov, ki zaradi nezanimanja novih najemnikov ostajajo prazni. Številne je občina prisiljena prodati, predvsem zaradi stroškov, ki nastajajo s praznimi nepremičninami.

"V tem trenutku se je bolj kot nizkih najemnin treba bati nezasedenosti lastnih poslovnih prostorov, še posebej v centru mesta, kjer obstaja resna nevarnost zamrtja mestnega utripa, saj najemniki zaradi pomakanja prometa 'bežijo' v velike trgovske centre, kjer so najemnine sicer višje, vendar je tudi promet neprimerno boljši," pojasnjujejo na občini.