"Čeprav je za take investicije mogoče pridobiti tudi kakšna evropska finančna sredstva, vendar v okviru te finančne perspektive v ta namen niso bila predvidena nobena sredstva. V okviru projekta, vrednega 56 milijonov evrov, je bila predvidena zaščita na nekaterih drugih avtocestnih odsekih, na tem pa ne," je povedal minister Černač.

Projekt bodo skušali izvesti do leta 2015

Zato bodo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor preverili, ali bi lahko to investicijo vsaj delno izvedli v okviru tega finančnega paketa. "V kolikor to ne bo mogoče, računamo da bomo v ta namen pridobili sredstva v naslednji finančni perspektivi, vsekakor pa je ta projekt mogoče izvesti do leta 2015," je še dejal Černač.

Denarja za postavitev protiverne zaščite nima niti Dars, zato bo morala del sredstev primakniti država. Projekt je sicer zasnovan tako, da bi lahko izvedbo ograje opravili v več delih.

Projekt protivetrne zaščite ob hitri cesti med Razdrtim in Ajdovščino, ki bi dovoljeval vožnjo tovornjakov do moči burje 150 kilometrov na uro, bo stal 25 milijonov evrov, so povedali strokovnjaki na predstavitvi projekta v Ajdovščini v začetku letošnjega aprila.

Omejevanje prometa v primeru burje

"Zavedamo se, da je v teh kriznih gospodarskih časih to veliko denarja, vendar se bo projekt povrnil predvidoma že v sedmih do osmih letih," je tedaj pojasnil sekretar območne obrtne zbornice Ajdovščina - Vipava Marko Rondič.

Gospodarska škoda je namreč ob vsaki zapori prometa zaradi močne burje velika, je povedal koordinator mešane delovne skupine za izgradnjo protivetrne zaščite Ivan Lemut. Leta 2006, ko so začeli opozarjati na nujnost gradnje protivetrne zaščite ob hitri cesti po Vipavski dolini, je znašala škoda zaradi zapor prometa kar 1,3 milijone evrov, leta 2009 pa ob 59 dneh omejitve prometa zaradi burje še enkrat več.

Doslej so začeli omejevati promet po hitri cesti v Vipavski dolini in Rebernicah pri burji, ki je v sunkih presegala 80 kilometrov na uro. Po postavitvi protivetrne zaščite pa bo vožnja za tovornjake mogoča do hitrosti burje, ki bo dosegala 150 kilometrov na uro, in do 180 kilometrov na uro za osebna vozila, za interventnim vozilom pa celo ob hitrostih burje preko 200 kilometrov na uro.