Namen programa Prvi izziv je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj tri mesece vodeni v evidenci brezposelnih oseb, so sporočili z ministrstva.

Program se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.