Arčon sicer priznava, da koncesijska pogodba velja do leta 2017, vendar pa Komunala ni izpolnila obveznosti iz občinskega odloka iz leta 2010. "Na skupščini Komunale naše zahteve niso hoteli vpisati v statut. Čudim se večinskima lastnikoma, saj ima Komunala največ prihodkov prav od storitev, ki jih opravlja za lokalne skupnosti," poudarja novogoriški župan in obenem dodaja, da spor med občino in Komunalo ne bo vplival na nadaljevanje naložbe v izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki.

Po županovih besedah odločitev za prekinitev koncesije ni v nikakršni povezavi z merjenjem moči med Socialnimi demokrati, katerih član je direktor Komunale Andrej Miška, in županovo LDS, niti z zamenjavo v vodenju Mestnih storitev, kjer je direktorsko mesto prevzel prav tako član LDS, ki naj bi imel tudi skupno podjetje z nekdanjim direktorjem Primorja Dušanom Črnigojem.

Spor med Komunalo in občino se razvnema prav v času, ko naj bi svetniki odločali o aneksu h koncesijski pogodbi in ko mora Komunala vložiti skoraj milijon evrov v nakup opreme za predelavo odpadkov na odlagališču v Stari Gori, sicer ne bo pridobila okoljevarstvenega soglasja zanj in bo morala odlagališče zapreti. Za mnenje smo hoteli povprašati tudi direktorja Komunale, vendar se nam na klice ni oglasil.