Po njegovem mnenju bi lahko problem, ki muči Termotehniko in še številne druge podjetnike, najbolj elegantno in najhitreje rešili tako, da bi vlada umaknila spor z ustavnega sodišča.

Spor se vrti okrog 50.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča med avtocestnim izvozom Šentrupert in regionalno cesto proti Mozirju, ki ga je občina predvidela za industrijsko cono. Že pred leti je izdelala prostorski načrt, ki ga je občinski svet sprejel, okoljsko ministrstvo pa ga je potrdilo. Zapletlo se je, ker je okoljsko ministrstvo menilo, da nekatera zemljišča niso primerna za gradnjo. Ker nesoglasij sami niso rešili, je vlada celotno zadevo v "paketu" poslala v reševanje ustavnemu sodišču. To pomeni, da so se na ustavnem sodišču znašla tudi tista zemljišča, ki niso sporna in na katerih bi podjetniki, kot je Rudi Klenovšek, že pred leti lahko začeli graditi nove proizvodne prostore in odpirati prepotrebna nova delovna mesta. Žal pa to ni bilo mogoče, ker je zaradi zapletov občinski prostorski red občine Braslovče zadržan, podjetniki pa zaradi gradenj ne morejo dobiti dovoljenj.

Termotehnika, ki izdeluje toplotne črpalke in je bila leta 2007 gazela savinjsko-zasavske regije, je zdaj prisiljena ostati v starih, že zdavnaj pretesnih proizvodnih prostorih v Braslovčah. Letos naj bi ustvarila 12 milijonov evrov prometa in se ponaša z okoli 20-odstotno rastjo prihodkov. Če bi se lahko preselila v večje prostore, bi to pomenilo še večjo rast in nova delovna mesta. Trenutno imajo 38 zaposlenih. Ob tako odličnih poslovnih rezultatih se zdi Kronovšku absurdno in popolnoma nesprejemljivo, da mora tako dolgo čakati na dovoljenja, saj ima vse projekte in tudi denar. Pred dobrima dvema mesecema je na spomladanskem srečanju gazel s svojimi težavami seznanil ministra Žerjava, ki mu je prisluhnil in zdaj po svojih močeh poskuša rešiti problem, čeprav so v to vpletena tudi druga ministrstva, vlada in ustavno sodišče.

Žerjav je sprva predlagal, da bi problem z zemljišči rešili z interventnim zakonom, vendar je kasneje po posvetu s pravnimi službami ugotovil, da to žal ni mogoče. Ker bo ustavno sodišče ta spor najverjetneje reševalo šele čez kakšni dve leti, bi bilo po Žerjavovem mnenju najbolje, da bi vlada spor umaknila z ustavnega sodišča in da bi ga ministrstva sama rešila. Včeraj je sicer priznal, da v Sloveniji prakse na tem področju ni in da še ne ve natančno, ali je to sploh izvedljivo, vsekakor pa je vredno poskusiti. Ker bi se s tem morala strinjati tudi druga pristojna ministrstva, je Žerjav zagotovil, da se bo z ministri pogovoril in z njimi poskušal skleniti takšen dogovor. Včeraj je poudaril, da se bo vedno zavzemal za investicije in odpiranje novih delovnih mest in da se mu zdi nedopustno, da se uspešen podjetnik ujame v birokratske neumnosti.

"Tudi ministri moramo kdaj pa kdaj kakšno zadevo poriniti naprej, da se hitreje reši. Takšnemu podjetniku je treba pomagati in ne sme biti birokrata v državi, ki bo to zaustavlja," je dejal Žerjav. Da je predlog za umik ustavnega spora - vsaj za zemljišča, ki niso sporna - najboljša rešitev, so prepričani tudi v občini Braslovče, vendar pa se župan Branimir Strojanšek boji, da odgovorni na posameznih ministrstvih ne bodo imeli dovolj volje in interesa, da bi sedli za skupno mizo in razrešili nesporazume. Pravi, da primeri kažejo, da je za marsikoga lažje, če dokumente spravi v predal in odgovornost prevali na nekoga drugega.