Sodišče je javnemu podjetju naložilo, naj tožnikoma le odblokira kartici, Ljubljanska parkirišča in tržnice pa so se na to odločitev sodišča pritožili in hkrati začasno odstranili zapornice. Na mestni občini in v javnem podjetju pravijo, da bodo zapornice namestili nazaj, če bo sodišče s pravnomočnim sklepom dalo prav Ljubljanskim parkiriščem in tržnicam in če se bodo stanovalci soseske večinsko dogovorili, da želijo imeti tak sistem parkiranja, kar bodo morali tudi pisno potrditi. Pri tem je zanimivo, da se je leta 2010 mestna občina urejanja parkiranja v BS3 lotila po pobudi koordinacijskega odbora, vendar brez pisnih soglasij večine tamkajšnjih stanovalcev.

Glede na to, da stanovalci Ljubljanskim parkiriščem in tržnicam postavljenih zapornic niso še v celoti odplačali, nas je zanimalo, kdo bo poplačal to investicijo in ali nameravajo od koga terjati denar. Povedali so, da bodo odgovore na ta vprašanja dali šele po tem, ko bo sodišče na višji stopnji podalo pravnomočen sklep. Velja omeniti, da Ljubljanska parkirišča in tržnice lahko doleti še nekaj tožb ali celo skupinska tožba stanovalcev soseske BS3, in sicer za povrnitev 100 evrov, kolikor so jim lansko leto zaračunali za uporabo elektronskih kartic.