Podatki o trgu dela kažejo, da je za inženirje veliko zanimanja, malo pa je profilov, ki bi predvsem s svojim znanjem ustrezali potrebam delodajalcev. Imate tudi vi težave pri iskanju inženirjev in kakšne so rešitve zanje?

Res je, kar ugotavljate. Zelo težko je na trgu delovne sile dobiti že izdelanega inženirja - z znanjem, izkušnjami in kompetencami, ki ustrezajo našemu podjetju. Če želimo z njim skleniti dolgoročno sodelovanje, so kompetence, glede na Nilovo kulturo, pomembnejše od njegovega trenutnega znanja in izkušenj.

Prav zaradi tega imamo v Nilu dolgoletno ustaljeno prakso usposabljanja in izobraževanja lastnega tehničnega kadra. Z mladimi, bodočimi inženirji začnemo sodelovati v času njihovega študija. Študenti so deležni enakih usposabljanj kot redno zaposleni. Plačamo jim tečaje, ki pripeljejo do neke tehnične certifikacije, in jih s tem začnemo pripravljati na vstop na trg. Vključeni so v razvojno skupino, kjer lahko s svojimi inovativnimi idejami sodelujejo pri domačih in mednarodnih projektih. Dostop imajo do najsodobnejše opreme in strokovnjakov, ki jih spremljajo in jim pomagajo pri njihovem razvoju. Seveda jih spodbujamo in jim damo možnost, da redno opravljajo študijske obveznosti. Ko diplomirajo in če so se "vklopili" v Nilovo kulturo, jih zaposlimo.

Menite, da bi bilo smiselno, da bi se podjetja v branži povezala in bi sama izobraževala kadre, ki jih tako zelo potrebujejo, a jih izobraževalne ustanove ne opremijo z znanjem, ki ga potrebuje gospodarstvo?

Kot sem povedala, izobraževanje in usposabljanje lastnih kadrov je zapisano v DNK Nila. Da bi steklo povezovanje znotraj branže na tem področju, pa sem malo skeptična, saj je konkurenca neizprosna in vsak se bori za svoj košček trga. Znanje zaposlenih je velik kapital, ki ga je težko deliti z drugimi. Mi imamo tehnična izobraževanja in so odprta za vsakega, tudi za "konkurenco", tako da možnosti kljub vsemu so.

Kakšna znanja mora sicer imeti inženir, da bo ustrezal vašim potrebam in pričakovanjem?

Predvsem ga morajo zanimati nove tehnologije in implementacija teh v življenje. Izkazovati mora entuziazem do dela in življenja nasploh. Ne sme se sprijazniti z odgovorom "to se pa ne da". Kot vidite, sem naštela predvsem osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti inženir, in ne znanj. Znanje danes lahko hitro pridobimo. Prave osebnostne lastnosti posameznika v kombinaciji z znanjem so tiste, ki ločijo povprečnega inženirja od odličnega. Pri Nilu zaposlujemo odlične inženirje. Da konkretno odgovorim na vaše vprašanje - osnovna znanja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij mora kandidat pridobiti na fakulteti, specializirana znanja pridobi na Nilu.