To je po več letih uspešnega (so)delovanja odkrilo novo občinsko vodstvo, ki je letošnji program sicer še sofinanciralo, ni pa jim bilo več pripravljeno odmeriti sredstev za delovanje. Naročilo pa je tudi revizijo poslovanja, ki pa je še ne komentirajo, saj še ni končnega poročila.

"To poletje bomo še zdržali, v celoti izvedli počitniško varstvo otrok in sodelovali pri okrnjenem Kamfestu, že jeseni pa bo naš obstoj pod vprašajem," ocenjuje v.d. direktorja Boštjan Košir. Dodaja, da ostaja optimist, saj lahko občina z malo dobre volje takoj ustanovi novi zavod po svoji meri. To so ji z nedavnim odstopom omogočili tudi vsi trije člani sveta zavoda, ki so zastopali interese občine, člana sveta soustanovitelja zavoda sta odstopila že prej.

"Mi smo zaupali mladim, ki so nam zaupanje vračali z dobrimi programi, kot so: počitniško varstvo, mednarodna izmenjava, klubska scena KoTV, program za vadbo glasbenih skupin in DJ, prostori za foto klub, ipd," našteva Brane Golubovič, eden izmed članov sveta, ki je odstopil, čeprav še vedno meni, da MC Kotlovnica ne potrebuje statusa organizacije v javnem interesu in bi jo občina lahko še naprej financirala. Kotlovnica namreč po njegovih besedah že izvaja mladinske dejavnosti, ki so v javnem interesu. Z odstopom pa so občini kljub temu omogočili, da sama ustanovi javni zavod po svoji meri. Predlaga še, da mu občina še naprej odmerja za stroške in programe okoli 60.000 evrov, preostanek pa naj zavod pridobi z razpisi.

"Verjamem tudi, da se je ob reviziji našla kakšna napaka. Je pa treba vedeti, da so zavod vodili mladi za mlade in da so se prek tega tudi učili in verjemite mi, da ni nihče oškodoval javnih sredstev. Na letni ravni so pridobivali celo 70.000 evrov iz neobčinskih virov," pojasnjuje Golubovič.

Na občini pravijo, da sta soustanovitelja leta 2006 ustanovila zasebni zavod, kar se je marca letos izkazalo za nepravilno. Urad RS za mladino tako kotlovnici ni podelil statusa organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju, na občini pa so jim zato na razpisih odmerili 22.000 evrov za programe in 3100 evrov za počitniško varstvo. Niso pa jim več odmerili sredstev za tekoče delovanje. Dodajajo, da so o tem, da se mora status zavoda na novo opredeliti in da se na novo določijo pravila delovanja, vodstvo zavoda že obvestili.