V iniciativi so pojasnili, da Bela krajina že nekaj desetletij živi s posledicami odločitev, ki so v naravi in ljudeh pustile neizbrisen pečat. "Najbolj prepoznavna med njimi je zastrupljanje okolja s strupenimi PCB, v zadnjem času raztros bioplinske gnojevke po občutljivem kraškem območju in aktualni poizkus gradnje obrata za predelavo odpadnih pnevmatik in plastike," so povedali v iniciativi in dodali, da je dolgoročni potencial območja čisto in zdravo življenjsko okolje.

Več zaupanja in odprtosti

Županja Kambičeva se z nasprotovanjem iniciative ne strinja in se sprašuje, kateri podjetniki bodo sploh še investirali v občini, če ne bodo ljudje pokazali vsaj nekaj zaupanja in odprtosti. "V času gospodarske krize je občina Semič sprejela strategijo do leta 2020, katere vizija je med drugim izboljšati gospodarske in zaposlitvene možnosti pa tudi zmanjšati negativne vplive na okolje. A nova delovna mesta za seboj potegnejo razvoj in tudi industrijo," je povedala Kambičeva in dodala, da so svetniki odločitev sprejeli po večurnih razpravah, kjer so poleg investitorja sodelovali tudi trije največji slovenski strokovnjaki tega področja. Z županjo se strinjajo tudi pobudniki Civilne iniciative za ekološki razvoj in nova delovna mesta, saj menijo, da je to za celotno Belo krajino dobra gospodarska priložnost.

Ne gre za sežigalnico

"Gre za proces pirolize, kjer termično obdelujemo odpadne gume in iz njih pridobivamo bencin, dizel, črni karbon in druge surovine, ki jih nato prodamo. To ni sežigalnica, kot trdijo nasprotniki gradnje, je nekaj povsem drugega. Naša tovarna ne bi imela niti dimnika, po koncu procesa ostane le pepelu podobna snov, ki bi jo peljali v jeseniško železarno, saj jo uporabljajo pri enem izmed procesov v tovarni," je razložil Robert Hroval, direktor podjetja.

V prvi fazi bi tovarna dala delo 30 ljudem, po razširitvi tovarne pa bi zaposlovali okoli 100 ljudi. Hroval pravi, da gre pri tem za dobro plačana delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Podjetje se je tudi zavezalo, da bo za okoliške prebivalce odprlo milijon evrov vredno zavarovalno polico, če bi prišlo do kakršnih koli težav, njihovo obratovanje pa bi nadzirala tudi občinska ekspertna skupina. Če proizvodnje kljub temu ne bodo zagnali, bodo po besedah Hrovala tovarno postavili v Avstriji. "Tam takšnih težav zagotovo ne bi imeli, preverjeno."