Veliko zanimanje

Gre za nekonvencionalen način ustvarjanja delovnih mest v času, ko so finančna sredstva za socialno področje vedno bolj omenjena, potrebe pa vedno večje. Poleg tega, da naj bi projekt SIPA izboljšal neenakopraven položaj žensk na trgu delovne sile, pa naj bi skrbel tudi za zaščito uporabnikov in nekoliko omilil delo na črno, ki ni varno niti za pomočnico niti za uporabnika. A plačana pomoč na domu je vseeno danes za brezposelne ženske in mlajše upokojenke pomemben vir sredstev za preživetje. "Sem upokojenka z zelo nizko pokojnino, zato bi mi prav prišlo kakšno delo za boljše življenje. Imam izkušnje, saj sem že večkrat delala s starejšimi ljudmi," je zapisano v enem izmed številnih oglasov na spletu.

Nasprotno v zavodih, ki izvajajo pomoč na domu, zelo težko najdejo delovno silo. "Prave, dobre oskrbovalke je zelo težko dobiti," priznava direktor Zavoda Pristan Martin Kopatin. Hitenje od vrat do vrat z nasmehom na obrazu in spoznavanje stisk uporabnikov ni preprosto, in ker se mnogim ne posreči zgraditi zidu med službo in zasebnim življenjem, obupajo. A kljub temu je bilo zanimanje za SIPO veliko. Razgovor so izvajalci opravili s 130 zainteresiranimi iz skupine starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, prvih iskalk zaposlitve, invalidk in nižje izobraženih. Čeprav je zaposlitev dobilo le 24 žensk, pa so jih usposobili še 26. Te so pridobile certifikat, izvajalci projekta pa se trudijo, da bi bil ta program usposabljanja priznan kot nacionalna poklicna kvalifikacija, da bodo te ženske lahko nadaljevale kot samostojne podjetnice ali v katerem od zavodov.

Več uporabljaš, nižja je tarifa

Projekt SIPA sofinancirata ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Evropski socialni sklad, za delovanje pa bo potrebnih še dodatnih 180.000 evrov, ki jih bodo prispevali uporabniki. Ti bodo za pomoč prispevali od pet do sedem evrov po načelu več kot uporabljajo storitev, nižja bo urna postavka. Pričakujejo, da bodo prepričali 200 uporabnikov, za zdaj pa so pri številu 12.

In kaj bo z izvajalkami po tem, ko se bo projekt leta 2014 zaključil? "Želimo si, da se bodo v tem času razmere na trgu tako spremenile, da bi vsaj še en del projekta nadaljevali. Ne trudimo se zdaj tako zelo, da bi projekt potem končali, ni pa to odvisno samo od nas," odgovarja vodja projekta Karl Destovnik.