V Pozitivni Sloveniji predlagajo, da bi država vse svoje kapitalske naložbe prenesla v upravljanje državni družbi za upravljanje, ki bo nadomestila dosedanjo agencijo za upravljanje kapitalskih naložb države, ta pa bi upravljala tudi naložbe in skrbela za obveznosti Slovenske odškodninske družbe (Sod), Kapitalske družbe (Kad) in DSU.

Svoj predlog zakona so v PS vložili, ker, kot pravi Janković, želijo zaščititi premoženje obstoječih institucij. "Naš namen je pomagati vladi in preprečiti kadrovski cunami, podoben tistemu iz obdobja 2004 - 2008," je izpostavil Janković in dodal, da redni postopek omogoča široko razpravo strokovne javnosti in drugih zainteresiranih.

Izpostavil je tudi, da je pomembno, da ministri govorijo resnico, saj da je bilo v zadnjih dneh veliko blamaž. Omenil je finančnega ministra Janeza Šušteršiča, ki da je izgubil kredibilnost s fiaskom pri dokapitalizaciji NLB. "Kredibilnost finančnega ministra je ključna za to državo," je dejal in omenil možnost, da bi lahko prvo interpelacijo zoper katerega od ministrov vložili že prihodnji teden, ni pa nujno.

Izrazil je tudi prepričanje, da bo letošnje leto slabše od lanskega ter da bi se morala vlada lotiti prihodkovnega dela gospodarstva, ne pa se ukvarjati s proslavami in preimenovanji kasarn.

Ukinili bi AUKN

Poslanka Alenka Bratušek je na kratko predstavila predlog omenjenega zakona in poudarila, da želijo, da se postopek sprejemanja zakona začne po poletnih parlamentarnih počitnicah. S tem bi pridobili dodaten čas za temeljito preučitev možnosti predloga zakona. Izpostavila je, da bi s hitenjem sprejemanja predloga zakona po nujnem postopku, ki ga na to temo pripravlja vlada, lahko naredili še večjo nepopravljivo gospodarsko škodo.

Kot je pojasnila Bratuškova, bi v predlogu zakona uredili upravljanje vsega premoženja na enem mestu. Ustanovili bi državno družbo za upravljanje, ki bi bila v lasti države, pomembno se jim zdi, da ima že po obstoječi zakonodaji nadzor nad delovanjem te družbe Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Po predlogu zakona bi ukinili AUKN, upravljanje bi prešlo na državno družbo za upravljanje, nadzor nad spoštovanjem kodeksa pa bi imeli na ministrstvu za finance. Pod okriljem državne družbe za upravljanje predlagajo ustanovitev šestih zaprtih investicijskih skladov. V tri investicijske družbe bi razdelili pravne naslednike Kad, Sod in DSU, ustanovili bi še tri državne investicijske družbe. V eni bi združili vse finančne institucije, v drugi infrastrukturo, v tretje pa vse ostale naložbe.

Predlog PS bo imel prednost pred vladnim

Že prihodnji teden naj bi sicer vlada obravnavala predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH). Z zakonom bi vse naložbe države prenesli na holding, prav tako naj bi se nanj prenesle slabe terjatve bank. Po predlogu bi z uveljavitvijo zakona AUKN prenehala delovati, po nekaterih informacijah pa bi se lahko holdingu pripojila tudi Kad in DSU, prav tako bi lahko bila nanj prenesena pooblastila, pravice in premoženje Soda.

Ker je Pozitivna Slovenija v parlamentarno proceduro vložila svoj predlog zakona pred vladnim, mora DZ najprej obravnavati ta zakon, šele nato lahko obravnava zakon s podobno vsebino.

Virant: Zakona se lahko obravnavata znotraj iste točke dnevnega reda

Kako se bo vlada odločila, predsednik DZ Gregor Virant še ne ve, če pa bo zakon vložila v proceduro po nujnem postopku, se bosta tako obravnavala oba zakona, je pojasnil za STA. Glede na to, da gre za dva zakona, ki urejata isto problematiko, se mu zdi smiselno, da ju DZ obravnava skupaj, v sklopu iste točke dnevnega reda seje. DZ sicer v primeru vložitve dveh zakonov iste problematike običajno prej obravnava zakon, ki je bil prvi vložen v proceduro.

Toda poslovnik v 122. členu po Virantovih besedah predvideva, da se lahko dva zakona, ki zadevata enako vsebino, obravnavata v sklopu iste točke dnevnega reda DZ, tudi, če gre pri enem zakonu za reden postopek, pri drugem pa za nujen. Gre za prilagoditev rednega postopka nujnemu, je pojasnil predsednik DZ.

Tak primer je bil po njegovih besedah denimo obravnava zakona o policiji.