"Predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so na sestanku, na katerem je bil tudi generalni direktor zavoda Marijan Papež, zagotovili, da bodo vsak ugovor na izplačano pokojnino preučili. Če bodo ugotovili morebitno napako, jo bodo odpravili," je za STA povedal namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič. Na pokojninskem zavodu pa o sestanku niso dajali izjav.

Sicer pa pri varuhu zdaj po Dolčičevih besedah pripravljajo zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je pokojnine nekaterim skupinam upokojencev znižal. Dobili so namreč več kot 50 pobud tako nevladnih organizacij kot posameznikov, ki opozarjajo na neustavnost tega dela zakona.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je zahtevo za presojo ustavnosti tega dela zakona poslala na ustavno sodišče že v četrtek. Prepričani so namreč, da zakon ne obravnava enako vseh prejemnikov pokojnin, za katere sredstva za izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ne temeljijo na vplačanih prispevkih.

Zakon je določil, da se pokojnine, za katere izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, junija znižajo. Med upokojenci, ki so se jim pokojnine znižale, je približno 8000 tistih, ki so del delovne dobe prebili v nekdanji SFRJ, približno 7500 pa je borcev NOB.