Odgovorno poslovno politiko predstavljajo tudi Krkin sistem štipendiranja in Krkine nagrade. Štipendirajo tiste študente, za katere v Krki ocenjujejo, da bodo po končanem študiju lahko pomembno prispevali k uspehom podjetja. V času štipendiranja aktivno sodelujejo z našimi štipendisti prek organiziranih srečanj, delovnih praks in počitniškega dela. »Štipendistom tako omogočimo, da spoznajo različna področja dela v Krki, hkrati pa lahko ocenimo njihove zmožnosti in interese. Krkine nagrade pa že 42 let spodbujajo mlade k znanstvenoraziskovalnemu delu. In tako pomembno pripomorejo k povezovanju akademske in gospodarske sfere ter splošnemu družbenemu napredku.«

Kako se korporativna družbena odgovornost Krke odraža do sodelavcev in partnerjev?

Do sodelavcev se družbena odgovornost v prvi vrsti kaže v skrbi za zdravje in kakovost življenja sodelavcev. Krka veliko vlaga v oboje. V različne organizirane oblike rekreativnega udejstvovanja je vključenih več kot polovica vseh zaposlenih, ki na tak način skrbijo za svojo kondicijo in zdravje. Krkin Trim klub za športno rekreacijo krkašev skrbi že dobrih 40 let. Za dobro zdravje in medsebojne odnose poskrbimo na raznovrstnih športnih in kulturnih dogodkih, kot sta Krkin dan in Krkina priznanja; organiziramo preventivne, rekreativne in družabne programe. Imamo lastne počitniške zmogljivosti, v katerih lahko letujejo naši sodelavci. Vrsto let pa v podjetju deluje tudi klub zdravljenih alkoholikov.

Kako pa se korporativna družbena odgovornost Krke odraža v odnosu do okolja (ekologija) in do lokalne skupnosti oziroma regije?

Naša korporativna družbena odgovornost se kaže v številnih aktivnostih, ki so povezane z dobrodelnostjo ali zdravim načinom življenja. Tako smo letos med 16. in 21. aprilom organizirali obsežno dobrodelno akcijo, ki smo jo poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva.

Dobrodelna akcija je v šestih tematskih dneh v skupnih prizadevanjih združila okoli 600 zaposlenih. Od tega jih je več kot 200 v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru darovalo skoraj 90 litrov krvi. Okoli 300 jih je na različnih lokacijah Krke po Sloveniji prispevalo oblačila, igrače, obutev, živila in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in mačke. Okoli 20 krkašev je na Karitasu v 100 minutah pripravilo 410 paketov s prehrambnimi izdelki, kar predstavlja kar 5500 kilogramov živil. Skupina 17 prostovoljcev je na OZRK Novo mesto pripravila 340 živilskih paketov in vsa oblačila, zbrana do takrat, ustrezno pripravila za delitev socialno ogroženim posameznikom in družinam. V času akcije smo ljubljanski in mariborski ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja poklonili zdravila v skupni vrednosti 1500 evrov.

Družbeno odgovornost smo krkaši prostovoljci udejanjali tudi v različnih domovih starejših občanov po Sloveniji, kjer smo stanovalcem pomagali pri vsakodnevnih opravilih, zanje pripravili delavnice pomnjenja in razgibavanja, v popoldanskem času pa še kulturni program. Krkin gledališki klub smo tokrat organizirali prav v enem izmed domov za starejše občane, sodelavci v Ljutomeru pa so sodelovali tudi v okviru Dneva za spremembe. Na osrednji lokaciji Krke v Novem mestu smo gostili skoraj 800 članov dveh društev, in sicer Društva Sonček in Zveze Sožitje, varovancev varstveno-delovnih centrov iz različnih enot po Sloveniji ter učencev iz šol s prilagojenim programom.
Skrb za živali smo uresničili ne le z zbiranjem pakirane hrane, temveč tudi z organizacijo poučnega predavanja o delu z živalmi v zavetiščih in možnostih posvojitve, udeleženci pa so se seznanili še z dejavnostmi društva Tačke pomagačke. Teden smo končali čistilno akcijo, v sklopu katere smo čistili in urejali okolico Term Krka ter nekaterih Krkinih obratov.

Spodbujate pa tudi bolj zdravo življenje...

Res je. V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije smo v okviru obsežne akcije V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove označili in uredili 15 priljubljenih planinskih poti po Sloveniji. V sklopu družbeno odgovorne akcije, katere namen je ozaveščanje o pomenu skrbi za lastno zdravje in spodbujanje k hoji, smo med letoma 2009 in 2011 organizirali pohode na vseh 15 vrhov. Zaradi uspešnosti in odmevnosti akcije med zaposlenimi se bo letošnja, četrta sezona nadaljevala še z dvema ponovljenima pohodoma. Na Čaven smo se vnovič povzpeli maja, jeseni pa sledi še pohod na Viševnik, ki so ga krkaši pohodniki izbrali za najljubšo planinsko pot.

Menite, da je družbena odgovornost podjetja hkrati tudi njegova konkurenčna prednost?

Da, novejše raziskave namreč kažejo, da se vse več potrošnikov odloča za nakup izdelkov družbeno odgovornih podjetij.

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega vedenja Krke na svoje zaposlene?

Z lastnim zgledom in organizacijo aktivnosti za zaposlene, ki so omenjene že v zgornjih odgovorih.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?

Ne, vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti je naložba za prihodnost in zanamce.